Významné projekty města

Infrastruktura
Dostavba kanalizační sítě v Brně
více informací
Infrastruktura
Bydlení
Chytrá čtvrť Špitálka
více informací
Doprava
Infrastruktura
Bydlení
Nová čtvrť Trnitá
více informací
Infrastruktura
Přechod z parovodů na horkovody
více informací
Infrastruktura
Životní prostředí
Realizace protipovodňových opatření na území města Brna
více informací
Infrastruktura
Životní prostředí
Revitalizace Staré Ponávky
více informací
Dokončeno
Infrastruktura
Životní prostředí
Brněnské centrum pro materiálové využívání odpadů
více informací
Dokončeno
Doprava
Infrastruktura
Rekonstrukce Mendlova náměstí
více informací
Dokončeno
Doprava
Infrastruktura
Soubor staveb Plotní
více informací