4 000
m2 červené žuly
2023
dokončení rekonstrukce

Rekonstrukce Mendlova náměstí

Mendlovo náměstí je především velký dopravní uzel. Proplétají se tu mezi sebou tramvaje, auta i autobusy a trolejbusy. Celý prostor je uspěchaný, šedivý a nepřehledný, což je škoda.

Tisíce lidí, kteří se tudy denně pohybují, modernější tvář náměstí jistě ocení. Nejdůležitějším cílem proměny je totiž zlepšení podmínek pro cestující MHD.

Po rekonstrukci vznikne z Mendlova náměstí maximálně bezbariérový prostor. Jeho součástí budou široké chodníky, dobře přístupné a logicky členěné zastávky MHD. Všude bude dostatek přístřešků i laviček. chybět nebude ani zeleň.

V roce 2018 Kancelář architekta města Brna iniciovala proměnu lokality a po ukončení ideové urbanistické soutěže (https://kambrno.cz/souteze/mendlovo-namesti/) navrhla koncept úprav, které bylo možné realizovat ještě před kompletní rekonstrukcí náměstí. Tento koncept pak sloužil jako podklad pro další jednání.

Kdy bude Mendlovo náměstí jako nové? 

První práce na Mendlově náměstí probíhají.

2021 – rekonstrukce inženýrských sítí a kanalizace, výměna parovodu za horkovod

2023 – rekonstrukce náměstí dokončena, včetně všech úprav na povrchu v polovině února.

Největší výhody proměny Mendlova náměstí

Nové Mendlovo náměstí bude přehlednější. Zastávky MHD budou odcloněny od automobilové dopravy, přestupy mezi linkami budou plně bezbariérové.

Výrazně se zvýší množství zeleně. V centrální části budou vysázeny stromy, v oblasti tramvajové smyčky budou luční traviny.

Nevýraznou šedivou dlažbu nahradí přírodní povrchy z červené žuly.

Městský mobiliář, osvětlení i stánky dostanou jednotnou podobu. Na náměstí tak spolu bude všechno dobře ladit.

Kolik budou úpravy Mendlova náměstí stát?

Rozpočet na rekonstrukci náměstí je 200 milionů Kč.

Anketa

Garanti projektu

Mgr. René Černý
1. náměstek primátorky
Ing. Tomáš Pivec, MBA
projektový manažer
09/2023