1 300
metrů dlouhá
30
metrů široká

Brněnská třída

Špitálka, Mosilana, Dřevopodnik nebo Vlněna. Bezprostřednímu okolí těchto areálů vdechne nový život Brněnská třída.

Území vymezené ulicemi Milady Horákové, Cejlem, Křenovou a Zvonařkou se v příštích letech změní k nepoznání. Vznikne zde zcela nová prostorná ulice, která bude patřit především lidem. Své místo v ní budou mít široké chodníky, obchody i kavárny. Celá oblast bude mít vynikající dostupnost pro MHD a cyklisty.

Brněnská třída pomůže proměnit zanedbanou část města v nově vznikající čtvrť určenou pro bydlení i komerční využití.

Podrobnější informace o historii projektu Brněnská třída a návaznosti na územní plán najdete na webových stránkách Kanceláře architekta města Brna.

Čím Brněnská třída prospěje městu?

Nevyužívané části širšího centra propojí moderní městská třída.

Brněnská třída se stane hlavní ulicí v prodloužení Příční, křížit bude Cejl, Křenovou, Zvonařku a ukončena bude kolmo na prodlouženou ulici Hladíkova. 

Prostory původně ovládané průmyslem se promění v atraktivní lokalitu ideální pro spokojené bydlení i nákupy.

Cílem je otevření této části města lidem. Automobily by měly v této lokalitě ustoupit do pozadí, prioritou bude doprava udržitelná.

Součástí Brněnské třídy a okolí bude dostatek zeleně. Pro rezidenty i dojíždějící za prací tak vznikne pohodové a bezpečné prostředí.

Kdy si na Brněnské třídě koupím první kávu? 

Projekt Brněnská třída prozatím existuje jen na papíře.

Přesnější termíny spojené s realizací teprve budou stanoveny. Závisí především na průběhu jednání s investory navazujících projektů a na tempu modernizace okolních částí.

Které projekty na Brněnskou třídu navazují?

V západní části teplárny v areálu Špitálky vznikne moderní chytrá čtvrť.

Areál bývalého Dřevopodniku v sousedství ulice Křenová město adaptuje na družstevní byty. Vznikne jich tu celkem přes 200.

Původní areál Vlněny se mění v moderní kancelářské a obchodní prostory. Hotová je přibližně polovina. Denně sem bude za prací dojíždět až 10 000 lidí.

Mosilana – probíhají jednání mezi městem, zástupcem investora, odborníky z Muzea města Brna a orgány památkové péče. Měla by zde vzniknout bytová čtvrť a současně by měly být zachovány původní objekty a odkaz na textilní tradici města Brna.

Jak a kdo bude projekt Brněnské třídy platit?

Stavba Brněnské třídy zatím nemá definovaný rozpočet.

Veřejnosti bude představen, jakmile se podaří celý projekt zpřesnit.

Anketa

Garanti projektu

Ing. arch. Jan Tesárek
Mgr. René Černý
02/2022