STRATEGICKÝ PROJEKT
600
bytových jednotek
150–200
sdílených pracovních míst
2,5
ha plochy pro chytrou čtvrť

Chytrá čtvrť Špitálka

Inovativní výstavba v západní časti areálu tepláren na Špitálce, která ukáže možný směr vývoje městského bydlení.

Brněnský projekt počítá se zachováním industriálního dědictví areálu tepláren. Stávající zástavbu rozšíří nové budovy, které budou sloužit pro bydlení i práci. Nedostatek veřejného prostoru nahradí střešní terasy, které nabídnou sportoviště, zeleň i zahrádky pro komunitní pěstování.

V nové čtvrti budou věci fungovat trochu jinak. Energie, doprava, odpady, budovy i veřejný prostor – to vše bude protkáno moderními přístupy a inovativními technologiemi.

Hlavní slovo budou mít energetické úspory, obnovitelné zdroje, dostatek zeleně i prostoru pro setkávání lidí. Po technické stránce bude důraz kladen na minimum odpadu, hluku a emisí.

V čem bude chytrá čtvrť pro Brno přínosem?

Re:Špitálka bude čtvrtí nového typu. Nabyté zkušenosti bude později možné využít i v dalších částech Brna.

Projekt se soustředí především na:
udržitelný rozvoj města,

praktické využití moderních technologií,

inovace v energetice, dopravě a bydlení a bude ladit s dalšími projekty v oblasti.

Vyrostou tu nové byty, kulturní sál, komunitní a coworkingové prostory, kvalitní veřejná prostranství.

Kdy se z obyčejné Špitálky stane chytrá re:Špitálka? 

Projekt chytré Špitálky je v přípravě, termíny budou postupně upřesňovány.

2022 – předběžné tržní konzultace

2023–2024 – studie proveditelnosti, tvorba zadávací dokumentace pro výběr strategického partnera

2024–2025 – výběr strategického partnera

2025–2026 – zpracování projektové dokumentace, získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, výstavba dopravní a technické infrastruktury

2027 – zahájení výstavby chytré čtvrti re:Špitálka

2030 – dokončení výstavby a zahájení provozu

Jak bude projekt nové Špitálky financován?

Město Brno bude pro realizaci projektu hledat silného strategického partnera. Preferován je takový model spolupráce, který umožní investorovi v oblasti dlouhodobě zůstat. Investor proto bude mít na starosti nejen samotnou přípravu a výstavbu chytré čtvrti, ale také její provoz a další rozvoj.

Pro financování budou využity vhodné národní a evropské dotační tituly. Celá fáze plánování je plně hrazena Evropskou komisí.

Aktuality na speciálním webu 

Projekt chytré čtvrti Špitálka má svoje samostatné webové stránky. Ty nejaktuálnější informace najdete právě tam.

respitalka.brno.cz

Důležité milníky projektu
2024
výběr strategického partnera
2025
výstavba nezbytné infrastruktury, zpracování projektové dokumentace
2027
zahájení stavby projektu
2030
dokončení stavby a zahájení provozu

Anketa

Garanti projektu

JUDr. PhDr. Martin Příborský, EMLE
Mgr. Lukáš Grůza
projektový manažer
10/2022