zpět k projektu
16/02/2022
Špitálka má svou Bílou knihu. Pomůže při hledání investorů pro výstavbu chytré čtvrti

Další důležitý krok přiblížil lokalitu Špitálka k přestavbě na chytrou čtvrť. Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna ve spolupráci s Ateliér A8000 dokončil přípravu tzv. Bílé knihy. Ta stanovuje základní parametry a standardy, které bude město klást na výstavbu čtvrti. Dokument v následujících měsících pomůže při hledání investorů a předběžných tržních konzultacích s nimi.

Bílá kniha navazuje na tzv. Master plán, který již dříve představil urbanisticko-architektonický návrh území Špitálky. Zatímco Master plán definuje funkční náplň a hmotovou strukturu areálu, Bílá kniha svého předchůdce upřesňuje a rozvíjí. Nejnovější dokument stanovuje podmínky realizace stavby a původní Master plán doplňuje především z hlediska využití inovativních technologií a přístupů, které město hodlá v chytré čtvrti aplikovat. Díky zahrnutí moderních trendů může Bílá kniha v budoucnu inspirovat další projekty realizované městem.

Současná podoba Bílé knihy nepředstavuje konečnou verzi. Po zveřejnění dokumentu může zpětnou vazbu poskytnout odborná veřejnost a investoři. Podle nich lze pak Bílou knihu dále zpřesňovat a aktualizovat. Jedná se tak o otevřený dokument, který vymezuje užší směr, jímž se bude přestavba Špitálky ubírat.
Vedle ateliéru A8000 a Odboru strategického rozvoje a spolupráce se na současné podobě Bílé knihy podílely další oslovené subjekty, například Teplárny Brno, Vysoké učení technické v Brně či společnosti Buildigo, s. r. o., a Ecoten, s. r. o. Dokument prošel úpravou také pod dohledem Kanceláře architekta města Brna a Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna. Veřejnost se s Bílou knihou může seznámit na webové stránce projektu.

K vyhlášení tendru na strategického investora, který bude mít výstavbu chytré čtvrti na starost, by město Brno mělo přistoupit na začátku roku 2023. Špitálka se nachází v těsné blízkosti historického centra Brna a je součástí ochranného pásma městské památkové rezervace. Širší lokalita území obsahuje řadu bývalých výrobních areálů, které dříve tvořily průmyslové centrum města (např. Mosilana nebo Dřevopodnik). Dnes však většina budov chátrá a patří mezi brněnské brownfieldy.

Proměna Špitálky je součástí evropského projektu RUGGEDISED financovaného z programu Horizon 2020.

celá tisková zpráva