Významné projekty města

Doprava
Bydlení
Brněnská třída
více informací
Bydlení
Bytová výstavba v lokalitě Kamenný vrch
více informací
Infrastruktura
Dostavba kanalizační sítě v Brně
více informací
Doprava
Europoint Brno – nové nádraží
více informací
Infrastruktura
Bydlení
Chytrá čtvrť Špitálka
více informací
Kultura
Janáčkovo kulturní centrum
více informací
Kultura
Kreativní centrum
více informací
Kultura
Sport
Multifunkční sportovní a kulturní centrum – ARENA BRNO
více informací
Doprava
Infrastruktura
Bydlení
Nová čtvrť Trnitá
více informací
Doprava
Prodloužení tramvajové tratě Bystrc–Kamechy
více informací
Infrastruktura
Přechod z parovodů na horkovody
více informací
Infrastruktura
Životní prostředí
Realizace protipovodňových opatření na území města Brna
více informací
Životní prostředí
Revitalizace Holáseckých jezer
více informací
Infrastruktura
Životní prostředí
Revitalizace Staré Ponávky
více informací
Sport
Rozvoj sportovního areálu na ulici Vodova
více informací
Zdraví a péče
Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec
více informací
Sport
Sportovní rekreační areál „Za Anthroposem“
více informací
Doprava
Telematika
více informací
Doprava
Velký městský okruh
více informací
Doprava
Vozovna Pisárky (P+R, smyčka, lanovka)
více informací
Doprava
Vybudování parkovišť P+R
více informací
Doprava
Znovuzprovoznění tramvajové tratě do staré Líšně
více informací
Dokončeno
Infrastruktura
Životní prostředí
Brněnské centrum pro materiálové využívání odpadů
více informací
Dokončeno
Sport
Městský plavecký stadion Lužánky
více informací
Dokončeno
Doprava
Nová tramvajová trať do kampusu
více informací
Dokončeno
Doprava
Infrastruktura
Rekonstrukce Mendlova náměstí
více informací
Dokončeno
Doprava
Infrastruktura
Soubor staveb Plotní
více informací
Dokončeno
Kultura
Vodojemy Žlutý kopec
více informací