Telematika pro plynulejší dopravu v Brně

Moderní informační technologie mají v dopravě pevné místo. Jejich správné využití znamená pro města velkou pomoc. Doprava je díky nim plynulejší, bezpečnější a rychlejší.

Brno úspěšně využívá vybrané telematické systémy již řadu let. Aby byl přínos těchto moderních technologií co nejlepší, pracuje město na jejich dalším rozšiřování.

Počet chytrých zařízení, která pomáhají bezpečnější dopravě, neustále přibývá. Jsou to nejen semafory a detektory, ale i nejmodernější optické kabely. Ty umožňují rychlý sběr dat o aktuálním dopravním dění v Brně.

Jak pomůže dopravní telematika obyvatelům Brna?

Systémy dopravní telematiky se postarají o rychlý a přesný sběr dat ze všech koutů Brna. Dispečeři mohou dopravní situaci usměrňovat dle potřeby téměř v reálném čase.

Dopravní telematika usnadňuje průjezd všech druhů MHD městem. Upřednostní tramvaje, trolejbusy i autobusy a cestující tak dorazí do cíle rychleji.

Pro složky IZS lze díky telematickým systémům vytvořit průjezd. Tato preference je klíčová především pro hasiče. Pomáhá jejich velkým vozidlům projet Brno rychle a bezpečně.

Kdy bude telematické řízení plně v provozu? 

Systémy dopravní telematiky jsou v Brně nasazovány postupně už několik let.

Předpokládané dokončení celého projektu je v roce 2027.

Přináší nasazení telematiky ještě další výhody?

Díky dopravní telematice získá město množství důležitých dat o dopravě a využití všech typů komunikací včetně cyklostezek. Podle toho bude moci mnohem lépe plánovat svůj rozvoj.

Chytré systémy pomohou nejen s plynulejším průjezdem městem, ale i s parkováním. Navedou vás jednoduše tam, kde je právě volno.

Pohodovější dopravu v Brně ocení i cyklisté a chodci. I jim se bude po městě pohybovat lépe a především bezpečněji.

Kolik budou telematické systémy pro Brno stát?

Celkové náklady projektu na telematické řízení dopravy jsou odhadovány na 1 miliardu Kč.

Celých 85 % však bude financováno z fondů Evropské unie – Operačního programu Doprava.

Anketa

Garanti projektu

Ing. Petr Kratochvíl
člen RMB
Ing. Aleš Keller
projektový manažer
02/2022