1 400
metrů tramvajových kolejí
125
nových stromů
8
ušetřených minut průjezdu
70 000
m2 opravených komunikací

Soubor staveb Plotní

Výrazně plynulejší a rychlejší průjezd Brnem umožnil projekt přesunu tramvajové tratě z Dornychu na sousední ulici Plotní. Při této příležitosti město navíc celou oblast opravilo a zatraktivnilo.

Nešťastnou dopravní situaci na Dornychu znali nejen místní, ale i návštěvníci města. Proto se její řešení právem ocitlo na seznamu důležitých projektů, které Brno v rámci svého rozvoje připravuje.

Soubor staveb Plotní zahrnul opravu komunikací, výměnu inženýrských sítí a především přesun tramvají o jednu ulici dál. Auta i tramvaje tak pro sebe nově mají dostatek prostoru a navzájem si uvolnily cestu. Tato změna potěšila všechny cestující.

Kdy na Plotní vyrazily první tramvaje? 

2018 – zahájení prvních stavebních prací v oblasti

2021 – projekt nové tramvajové tratě na Plotní byl dokončen a uveden do provozu

Má přesun tramvají na Plotní pro Brno ještě další přínosy?

Součástí stavby byla také kompletní výměna a úpravy všech inženýrských sítí:

4 280 m kanalizace,
3 180 m plynovodu,
3 530 m vodovodu,
740 m horkovodu.

Během úprav byla vysázena i nová zeleň, opraveny všechny chodníky i veřejné osvětlení. Pohyb v oblasti je tak příjemnější i pro pěší.

Obyvatele Plotní chrání před hlukem a vibracemi 740 m protihlukových stěn.

Jaké jsou náklady na přesun tramvají na Plotní?

Rozpočet pro celý projekt byl 1,2 miliardy Kč.

Náklady na stavbu tramvajové tratě uhradil DPMB.

Úpravy teplovodů zajistily Teplárny Brno.

Úpravy související s velkým městským okruhem na Dornychu financovalo ŘSD.

Město Brno uhradilo stavbu páteřní infrastruktury a související občanskou vybavenost.

Stavba byla spolufinancována z evropských zdrojů. Brno obdrželo dotaci v maximální možné výši 269,3 milionu Kč.

Jaké jsou největší výhody přesunu tramvají na Plotní?

Tramvaje a auta si na Dornychu přestaly překážet. Z Dornychu se stala plnohodnotná čtyřproudová komunikace.

Průjezd městem se pro řidiče díky úpravám zkrátil až o 8 minut.

Na Plotní se vedle tramvají přesunuly i autobusy. To přineslo rychlejší cestování i městskou hromadnou dopravou.

Vznikly dvě nové autobusové zastávky – Zvonařka a Železniční. Cesta na autobusové nádraží nebo do Vaňkovky je bezpečnější. Pro tramvaje na Plotní vznikly nové zastávky hned čtyři.

Anketa

Garanti projektu

JUDr. Robert Kerndl
3. náměstek primátorky města Brna
Ing. Petr Hudec, Ph.D.
projektový manažer
02/2022