1 700
metrů dlouhá lanovka
2 000
osob za hodinu
800
parkovacích míst P+R
1
nová tramvajová smyčka

Vozovna Pisárky a lanovka do kampusu

Městskou hromadnou dopravu v Pisárkách čekají velké změny. Na cestující v této městské části čeká nová tramvajová smyčka i unikátní lanovka do kampusu.

U výstaviště vznikají hned tři stavby, které pomohou dopravní situaci v okolí. Jde o nezávislé projekty se samostatnou realizací i financováním. Kvůli svojí blízkosti mají společnou fázi projektové přípravy.

Brňané se mohou těšit na nová parkoviště, o klidnější Mendlovo náměstí se postará nová tramvajová smyčka. A třešinkou na dortu bude skvělá lanovka. Díky ní se od výstaviště do kampusu dostanete už za 5 minut.

Kdy se cestující všech změn včetně nové lanovky dočkají? 

Jednotlivé projekty v Pisárkách mají stanoveny tyto termíny:

2023 – zahájení stavby nové tramvajové smyčky

2024 – dokončení tramvajové smyčky

Vybudování lanovky se bude odvíjet od začátku prací na projektu Arena Brno.

Co plánované změny v dopravě v Pisárkách přinesou Brnu?

Nová vratná tramvajová smyčka umožní otáčení tramvají mimo Mendlovo náměstí. Kolem výstaviště tak bude na trati klidnější provoz.

Celkem 800 parkovacích míst nabídne nové P+R parkoviště u výstaviště a v těsné blízkosti MHD.

Nová lanovka propojí ulici Lipová s bohunickým kampusem. Bude mít kapacitu až 2 000 osob za hodinu. Cestující se díky ní přepraví do kampusu pohodlně a zcela mimo silnici. Cestou překoná převýšení 71 m a v provozu bude denně mezi 6. a 22. hodinou.

Kolik bude lanovka a související stavby stát?

Jednotlivé části stavby mají tyto odhadované náklady:

680 milionů Kč – nová vratná tramvajová smyčka a úpravy navazujícího kolejiště

382 milionů Kč – parkovací dům u výstaviště

950 milionů Kč – velkokapacitní lanovka do Bohunic

Na financování projektů se bude podílet město Brno společně s DPMB.

Pro jednotlivé projekty bude město žádat o finanční podporu z fondů Evropské unie s využitím IROP a Operačního programu Doprava.

Anketa

Garanti projektu

Ing. Petr Kratochvíl
radní pro oblast dopravy
Ing. Karel Kalivoda
projektový manažer
10/2022