STRATEGICKÝ PROJEKT
5
městských částí
29
kilometrů nové kanalizace
2
retenční nádrže

Dostavba kanalizační sítě v pěti částech

Složitou síť kanalizace člověk vnímá jen tak mimochodem. Její dokonalé fungování má však vliv na hospodaření s vodou i pohodlné bydlení.

Je těžko uvěřitelné, že v Brně existují domácnosti bez připojení ke kanalizační síti. Tuto situaci mění strategický projekt města. Díky němu se zlepší kvalita života pro 3 000 domácností.

Součástí stavby je kanalizační síť včetně přípojek domácností. Ty stavbaři připraví k hranicím soukromých pozemků. Rozpočet zahrnuje také přeložky inženýrských sítí, obnovu povrchů a výsadbu zeleně. K lepšímu se tak změní vzhled 40 ulic, kde práce probíhají.

Kdy bude projekt dostavby kanalizace hotový? 

Práce již běží ve všech dotčených městských částech:

2020 – zahájení stavebních prací

2022 – předpokládané dokončení prací ve všech lokalitách včetně povrchových úprav

2027 – dokončeny obě retenční nádrže

Jak dostavba kanalizační sítě pomůže Brňanům? Má kanalizace ještě další výhody?

Po dokončení tohoto projektu bude 5 městských částí připojeno k moderní kanalizační síti s dostatečnou kapacitou. Jsou to Bosonohy, Líšeň, Obřany a Maloměřice, Tuřany-Dvorska a Brno-jih.

Buduje se kanalizace dešťová i splašková. Dešťová voda bude odváděna do místních vodních toků, splašková kanalizace bude napojena na čistírnu odpadních vod.

Kanalizace pomůže životnímu prostředí, protože omezí znečištění podzemních i povrchových vod.

Kolik dostavba kanalizace bude město Brno stát?

Náklady na stavbu kanalizační sítě jsou 1,09 miliardy Kč.

Předpokládané náklady na stavbu retenčních nádrží jsou 2,5 miliardy Kč.

Pro tuto část projektu žádá město Brno o dotace z fondů Evropské unie.

Má projekt dostavby kanalizace ještě další výhody?

Připojení ke kanalizaci výrazně zvýší komfort bydlení všech dotčených obyvatel Brna. Nebudou již muset řešit pravidelné vyvážení a údržbu jímek.

Po dokončení stavebních prací navíc město ve vybraných lokalitách postaví doposud chybějící chodníky a parkovací místa.

Na kanalizaci navazuje stavba 2 retenčních nádrží v lokalitách Brno-jih a Královo Pole, které pomohou ochránit brněnské řeky před kontaminací ze splaškové kanalizace během přívalových dešťů. Jejich úkolem bude zadržet vodu, dokud nebude k dispozici dostatečná technická kapacita v ČOV pro její vyčištění.

Důležité milníky projektu
2020
zahájení stavebních prací
2022
3 000 domácností připojeno
2027
hotové retenční nádrže

Anketa

Garanti projektu

Mgr. René Černý
1. náměstek primátorky
Ing. Tomáš Pivec, MBA
projektový manažer
02/2022