160 000
tun CO2 ušetřeno
50
% více tepla pro Brno
230
% více elektřiny
132 000
tun odpadu navíc využito

Odpadové hospodářství

Žádný odpad nemusí končit na skládce, tím se v Brně řídíme už dlouho. Všechen komunální odpad tu pomocí dvou kotlů měníme na teplo a energii. A s plánovaným třetím kotlem uspokojíme poptávku i dalších obcí, které dosud skládkovat musí.

V nakládání s odpady patří Brno mezi evropskou špičku. Už nyní dokáže každý rok v zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) přeměnit na energii více než 240 000 tun odpadu z Brna i dalších obcí Jihomoravského, Pardubického či Olomouckého kraje nebo Vysočiny. Ekologické i ekonomické přínosy jsou nesporné: omezení skládkování, úspora přírodních zdrojů, vyšší míra soběstačnosti v dodávkách tepla a elektřiny i snížení produkce emisí CO2.

Proto v Brně vyroste další takové zařízení, navíc účinnější a modernější. Odpadové hospodářství v regionu tak bude ještě efektivnější.

Jak nová linka na zpracování odpadu Brnu prospěje?

Tuny jinak nevyužitelného komunálního odpadu, které domácnosti produkují, budou mít efektivní využití – přemění se na energii.

Město pro zajištění dodávek tepla a elektřiny nemusí nakupovat cenné přírodní zdroje.

Díky nové vysoce účinné lince bude možné dodávat do centrální sítě zásobování teplem až o 50 % více tepla a do distribuční sítě o 230 % více elektrické energie. Brno tedy navýší svoji energetickou soběstačnost.

Nová linka K1 pomůže snížit emise CO2 až o 162 000 tun ročně! Snížení docílí náhradou energií a odklonem odpadu od skládkování.

Díky kondenzaci spalin v kombinaci s tepelným čerpadlem využije nízkopotenciální teplo a ušetří 170 000 litrů vody, kterou umí zpátky využít v technologickém procesu.

Aktuality na speciálním webu

Projekty spojené s odpadovým hospodářstvím v Brně jsou podrobně rozepsány na speciálních webových stránkách. Ty nejaktuálnější informace najdete právě tam.

www.resako.cz

Kdy začne nová linka na výrobu čisté energie fungovat?

Pro stavbu nové linky K1 jsou stanoveny tyto termíny:

2023 –předpokládané datum zahájení výstavby nové linky K1

2026 – uvedení linky K1 do provozu

Kolik bude kombinovaná linka stát?

Předpokládaná cena v době zahájení příprav (2021) byla 2,3 miliardy Kč.

Anketa

Garanti projektu

JUDr. Robert Kerndl
4. náměstek primátorky města Brna
Ing. Pavel Slezák, Ph.D
08/2023