23
kilometrů řeky v novém
24 000
ochráněných obyvatel
10
km2 vyjmuto ze záplavy

Realizace protipovodňových opatření na území města Brna

Svratka a Svitava, dvě krásné řeky, které protékají Brnem. Na obou tocích postupně vznikají protipovodňová opatření. Ta ochrání Brno před stoletou vodou a současně zatraktivní jejich okolí.

Budování protipovodňových opatření může znít nezajímavě, pro obyvatele Brna je to však skvělá zpráva. Proč? Břehy obou brněnských řek se promění v zóny plné zeleně. Lidé získají nové místo vhodné k procházkám, sportu i zábavě.

Cílem navržených opatření je návrat k přírodě. Pokud do Brna dorazí velká voda, tak právě povodňové parky ji zadrží nejlépe.

Kdy bude mít Brno svoji náplavku?

Protipovodňová opatření jsou rozdělena do několika etap. Realizace těch nejdůležitějších jsou plánovány v těchto termínech:

2022–2024 Poříčí (etapy VII a VIII)

2025–2026 Trnitá (etapy IX, X a XI)

20262028 Zbrojovka (etapy XXI a XXII)

20272028 Sokolova (úsek XXX)

Mají protipovodňová opatření ještě další výhody?

Příjemnější pobyt a bydlení v okolí hlavních brněnských řek.

Současně s realizací protipovodňových opatření dojde i k revitalizaci samotných vodních toků, rekonstrukcím či přeložkám významných inženýrských sítí.

Kolik budou protipovodňová opatření v Brně stát?

Každá dílčí část opatření má svůj rozpočet:

Poříčí (etapy VII, VIII):
1,7 miliardy Kč

V průběhu projektové přípravy jsou postupně upřesňovány náklady na realizaci dalších prioritních etap.

Vzhledem k významným nákladům bude město Brno pro každý úsek žádat o dotaci z evropských nebo státních fondů.

Na co se kolem Svratky a Svitavy mohou Brňané těšit?

Nová opatření ochrání Brno před povodní. V bezpečí bude nejen stávající zástavba, ale také kanalizační síť.

Okolí obou řek bude atraktivnější a přístupnější lidem. Podél vody povedou cyklostezkypromenády s příjemnými kavárnami, z nábřeží se stane vyhledávané místo pro setkávání, sport i rekreaci.

Podoba toků se vrátí blíž k přírodě. Místo betonu povodňové louky, místo regulace meandry a ostrůvky. Všechny tyto prvky pomohou zadržet velkou vodu a prospějí naší krajině.

voda.brno.cz

Co se změní na Poříčí?

Vysoké zdi držely „řeku v okovech“, ale dnes už víme, že na stoletou vodu nestačí a menší povodně jen urychlují. Proto chceme koryto rozšířit, tím zvýšit jeho kapacitu a ochránit tak přilehlou zástavbu. Přibudou také široké bermy – vyzvednuté části koryta určené k častějším rozlivům povodní.

Oproti současnému stavu se nábřeží dostane blíže hladině a v období většiny roku bude sloužit pro rekreaci a odpočinek. Stávající stezky budou sneseny na nižší úroveň a pěším i cyklistům se otevře kratší cesta podjíždějící svratecké mosty. Vytvořeny budou i nové pěšiny spolu s hřišti, lavičkami a plochami pro odpočinek a sportovní vyžití.

Proč došlo na kácení stromů na Poříčí?

Stromy vyrostly na uměle vybudovaných zvýšených březích a kamenných stěnách. Ve chvíli, kdy budeme břehy snižovat, odvážet tuny zeminy a výrazně měnit profil řeky, nebylo možné všechny stromy zachránit.

Během přípravy celého projektu musel každý jeden strom projít odborník, arborista. V místech, kde je to možné, proto zůstává každý zdravý strom. Minulý rok byly během přípravy projektu už některé zdravé stromy přesazeny a město Brno průběžně jedná o úpravách projektu a ponechání stromů dalších.

Na nábřeží Svratky vysadíme stovky nových stromů

Ruku v ruce s celou stavbou jde také navazující výsadba vhodných stromů v celé délce řešené části nábřeží. Do konce roku 2023 tak bude ve městě Brně vysazeno celkem 1 772 nových stromů, přímo v místě stavby jich bude 603 a stanou se tak součástí nových nábřežních parků.

Druhy nových stromů budou z naprosté většiny domácí. Vybrány jsou tak, aby co nejlépe odolávaly případným nepříznivým podmínkám městského prostředí, rychle se ujmuly a začaly co nejdříve kladně ovlivňovat své okolí. Budou mít různé velikosti od menších až po dospělé vzrostlé stromy s obvodem kmene 50–60 cm.

Zajištěno je 5 let rozvojové péče od zhotovitele stavby, na kterou naváže péče udržovací, kterou bude provádět Veřejná zeleň města Brna.

Anketa

Garanti projektu

Mgr. René Černý
Ing. Radim Vítek, MSc
projektový manažer
11. 1. 2024