11
úseků k rekonstrukci
4
kilometry vodního toku

Revitalizace Staré Ponávky

Stará Ponávka teče jako opomíjená popelka samotným centrem Brna. Je tam, většinu z ní však neuvidíte. Mnoho let je zavřená do potrubí nebo se schovává v průmyslových areálech.

Tekoucí voda je ve městě vítaným prvkem, láká k procházkám i lenošení. Spolu se zelení přináší do městské zástavby tolik potřebný kus přírody.

Byla by škoda ponechat Ponávku pod zemí. Proto Brno připravilo projekt revitalizace, který jí vrátí zašlý lesk i krásu. Po jeho dokončení získají Brňané nové příjemné místo k aktivnímu odpočinku.

K čemu bude revitalizace Staré Ponávky dobrá?

V centru města přibude nový atraktivní prvek – říčka lemovaná množstvím zeleně, chodníků nebo míst k posezení.

Zanedbaná a pozapomenutá místa získají nové využití. Upravené okolí Ponávky bude vhodné k rekreačním a sportovním aktivitám pro děti i dospělé.

Součástí revitalizace Ponávky jsou i protipovodňová opatření. Okolí toku bude po úpravách sloužit jako ochrana před velkou vodou.

voda.brno.cz

Kdy se dočkáme zkrášlené Ponávky?

Revitalizace toku Ponávky probíhá postupně. Je rozdělena do 11 menších částí. K realizaci jsou připraveny tyto:

2020 – hotová část nad sídlištěm Komárov

2021 – dokončen úsek soutoku se Svratkou

2022 – dokončení úseku Rybářská stezka

2022–2023 – realizace úseku park Škrobárenská

2024–2025 – realizace části Teplárny – hlavní vstup

Jak bude projekt revitalizace Ponávky financován?

Souhrnný rozpočet pro všech 11 plánovaných etap počítá s částkou 500 milionů Kč.

Město Brno bude žádat pro jednotlivé etapy o finanční podporu z fondů Evropské unie.

Soubory ke stažení

Aktuality na speciálním webu

Projekty spojené s vodou v Brně jsou podrobně rozepsány na speciálních webových stránkách. Ty nejaktuálnější informace vždy najdete právě tam.

voda.brno.cz

Anketa

Garanti projektu

bude upřesněn
politický garant
Ing. Tereza Pokorná
projektová manažerka
02/2022