zpět k projektu
30/03/2022
Veřejnou přístupnost nového parku v meandru Staré Ponávky zajistí věcné břemeno

Revitalizace Staré Ponávky probíhá v několika etapách. V letošním roce by měla začít úprava mezi Dornychem, Škrobárenskou a Kalovou ulicí, na níž město spolupracuje se společností CTP Ponávka Business Park, spol. s. r. o. Nyní radní schválili zřízení věcného břemena na pozemky patřící k této realizaci.

Na počátku tohoto roku vedení města uzavřelo smlouvu o spolupráci se společností CTP Ponávka Business Park, spol. s. r. o., jejíchž pozemků se revitalizace dotkne. Smlouva vyjasnila majetkoprávní vztahy a ustanovila spolupráci se společností CTP. Ta se zavázala nechat vypracovat projektovou dokumentaci na své náklady a realizaci zároveň podpoří částkou 5 milionů korun, zbylých 25 milionů uhradí Brno ze svého rozpočtu. Práce na obnově okolí říčky by měly začít na začátku příštího roku

Na zanedbaném místě plném náletové zeleně vznikne nový park s terénními modelacemi a jezírkem s pobytovým molem. Koryto Ponávky bude upraveno a bude vložen ostrůvek. Areál bude doplněn dominantním herním prvkem se skluzavkou pro děti a outdoorovým hřištěm pro dospělé a bude navazovat na předchozí etapu – nový park Mariacela v Komárově. Vznik nových ploch odpočinku byl konzultován i s vedením městské části Brno-jih, kde probíhá živelná výstavba a je potřebné zajistit pro obyvatele klidovou zónu.

Zřízení věcného břemene se dotkne dvou parcel, které jsou ve vlastnictví CTP Ponávka Business Park, spol. s. r. o., a město je má v zápůjčce na 30 let. Pro Brno to bude znamenat, že tyto prostory mají garanci veřejné přístupnosti. Majitel, tedy CTP, je nebude moci nijak přehradit či jinak soukromě využívat, a to na dobu neurčitou. Máme tak jistotu, že Brňané si budou užívat pobyt v novém parku i do budoucna. Je to obdobný princip spolupráce, jaký má město s kapucíny. Terasy pod Petrovem jsou v pronájmu za symbolickou 1 korunu a staráme se o ně, díky tomu je může navštěvovat široká veřejnost.

celá tisková zpráva