zpět k projektu
16/11/2021
Městský park v meandru Staré Ponávky na Škrobárenské je zase o krok blíže realizaci

Revitalizace Staré Ponávky pokračuje, radní dnes doporučili zastupitelům schválit smlouvu o spolupráci se společností CTP Ponávka Business Park, spol. s. r. o., jejíž pozemky v blízkosti Škrobárenské ulice jsou součástí plánovaných úprav. Vznikne tak nový městský park v blízkosti vodního toku.

Říčka Stará Ponávka odkazuje na industriální minulost Brna a na povrchu se z ní příliš nezachovalo. Není proto náhodou, že revitalizace odhalených částí tohoto toku je jedním ze strategických projektů města. Povrchové úpravy blízké přírodě zpřístupní Starou Ponávku a její okolí pro každého Brňana. V tuto chvíli se připravuje revitalizace v oblasti Škrobárenské ulice, na které se bude podílet i společnost CTP Ponávka Business Park.

Tato etapa revitalizace Staré Ponávky je uvozena ulicemi Kalová, Škrobárenská a Dornych. Z části se plánované úpravy dotýkají pozemků patřících společnosti CTP Ponávka Business Park, spol. s. r. o., s níž vedení města na začátku roku otevřelo diskuzi o součinnosti při zamýšlených regulacích toku a jeho přeměně v místo oddechu plné zeleně. Spolupráce, kterou jsme dnes smluvně schválili, činí významný posun při přípravě celé etapy. Společnost CTP Ponávka Business Park se zavázala nechat vypracovat projektovou dokumentaci na své náklady a realizaci zároveň podpoří částkou 5 milionů korun, zbylých 25 milionů uhradí Brno ze svého rozpočtu. Pracovat na obnově lokality se bude během příštího roku, a pokud vše půjde dle plánů, nový park bychom měli otvírat již na podzim 2022. Dalším krokem ve spolupráci s CTP bude smlouva o zápůjčce pozemků pro Brno na 30 let, abychom mohli o park řádně pečovat.

Řešené území zahrnuje rozsáhlou plochu nyní neudržované zeleně, kterou obklopuje meandrující tok Staré Ponávky. Na výsledné podobě studie se podílí také zástupci Veřejné zeleně města Brna a zástupci městské části Brno-jih, z jejichž popudu byl projekt rozšířen o severní propojení na ulici Dornych směrem k objektu prodejny Lidl. Park se tak stane dostupným ze všech tří stran.

Celková výše předpokládaných nákladů na realizaci je cca 30 milionů korun. Kromě města se bude finančně účastnit společnost CTP.

celá tisková zpráva