zpět k projektu
31/08/2022
Vznik protipovodňových opatření na Svratce podpoří dotace z Národního plánu obnovy

Protipovodňová opatření a jejich VII. a VIII. etapa získaly dotaci z Národního plánu obnovy, konkrétně z výzvy Hospodaření s vodou v obcích. Tento projekt je zásadní pro brněnské řeky a jejich okolí. Práce začaly v lednu letošního roku a celkové náklady na tyto části činí 1 651 424 868 korun včetně DPH, dotace dosahuje výše 762 000 000 korun. Tyto dvě etapy se týkají řeky Svratky od železničního viaduktu po koupaliště Riviéra. Celková revitalizace vodního toku ochrání Brno před povodněmi a vznikne zde atraktivní volnočasová plocha pro obyvatele města. Kromě samotné úpravy koryta a výstavby hrází nás čeká také realizace cyklostezek, pěšin, kolonády, výsadba dřevin, nákladná rekonstrukce kmenové stoky a mnoho dalšího.

celá tisková zpráva