zpět k projektu
05/10/2022
Studie napoví, jak nakládat s kontaminovaným územím při stavbě protipovodňových opatření

Město Brno má v plánu realizovat v následujících letech další protipovodňová opatření při řece Svratce a Svitavě. V lokalitě Trnitá (etapa IX, X a XI) je však část území zatížena kontaminací. Z tohoto důvodu bude vypracována studie, která zmapuje případná rizika a navrhne nápravná opatření.

Mezi oblasti s výskytem silně kontaminovaných zemin a podzemních vod patří na levém břehu Svratky například areál dolního nádraží, částečně areál autobusového nádraží nebo bývalé prádelny Prakom. Na pravém břehu je to areál bývalé Benziny na ulici Vodařská. Mezi slabě kontaminované oblasti byla dle archivního průzkumu zařazena železniční poliklinika nebo lokality na Dufkově nábřeží.

Zpracovatel analýzy bude mít za úkol komplexně popsat existující a také potenciální rizika ze znečištěných hornin ve výše zmíněných oblastech. Riziky můžeme chápat ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí. Jedním z výstupů bude také návrh na řešení rizik a odhad finančních nákladů na případnou asanaci.

celá tisková zpráva