zpět k projektu
26/07/2023
Nové stezky a zelené břehy. Stavba protipovodňových opatření pokračuje na vícero místech

Ochrana před povodněmi, ale i rozvoj města a nábřeží přívětivé lidem. To je cílem výstavby protipovodňových opatření na Poříčí. Necelé čtyři kilometry Svratky získají namísto nepřístupných kamenných nábřežních stěn přírodní ráz.

V současné době stavbaři pokračují v pracích na mnoha místech. U viaduktu na Uhelné se tvarují břehy, po nichž povedou po celé délce stezky a trasy pro cyklisty. Například na straně u hotelu a administrativních budov na Holandské cyklisté pojedou vedle blízké lávky, na druhé straně v úrovni lávky a pěší budou mostek podcházet. Zajímavé také bude rozdělení stezek, ty pro cyklisty budou v šedém provedení, pro pěší se budou vyznačovat načervenalou barvou.

Nedílnou součástí protipovodňových opatření je také rekonstrukce kanalizace. Tyto práce nejsou často viditelné, nicméně probíhají u výše zmíněného viaduktu nebo na Táborského nábřeží. To, co ale vidí každý, je postupné odbourávání kamenných zdí, které svíraly Svratku a znemožňovaly Brňanům přístup k vodě. Tvarování koryta je nyní v plném proudu v úseku Heršpická–Renneská nebo na Bakalově nábřeží.

Důležité je zajištění ohradní zdi za hospicem sv. Alžběty. Zde dochází také k úpravě koryta řeky, vzniká tu i nová lávka pro pěší. V neposlední řadě už se také staví protipovodňové stěny na Táborského a Bakalově nábřeží. Za koupalištěm Riviéra se rýsuje nová stezka, její část je již hotová.

Zhotovitel se ve spolupráci s městem snaží, aby práce co nejméně zasáhly do života Brňanů. Stavba však probíhá nedaleko centra v městské zástavbě a určitá omezení s sebou přináší. Všem děkujeme za trpělivost a pochopení.  Předpokladem je, že budou veškeré práce hotové v druhé polovině příštího roku.

celá tisková zpráva