zpět k projektu
19/09/2022
Lidé v pěti městských částech už nemusejí používat septiky, Brno dobudovalo kanalizační síť

Významný projekt dostavby kanalizace v pěti městských částech se blíží ke konci. Už nyní je kanalizace dobudována v Líšni a Dvorskách, dokončují se práce na Brně-jihu. Do konce listopadu pak bude kanalizace hotová i v Maloměřicích a Obřanech a v Bosonohách, kde už zbývají jen některé ulice. Díky projektu za 1,169 miliardy korun už nebude muset využívat septik více než tisícovka domácností.

Díky tomuto rozsáhlému projektu, který se dotkl městských částí Brno-jih, Maloměřice a Obřany, Tuřany-Dvorska, Líšeň a Bosonohy, získá 1 003 domácností přístup ke kanalizaci. Nyní už zbývá dobudování kanalizace jen v některých ulicích na území města, už ale nepůjde o celé městské části. V Líšni a Dvorskách je nyní kanalizace dokončená, jen malý kousek zbývá do finále na Brně-jihu a do 30. listopadu bude hotovo i v Maloměřicích a Obřanech a v Bosonohách.

Projekt Dostavba kanalizace v Brně II si kladl za cíl výrazné zlepšení kvality vodních toků ve městě díky snížení množství znečištění vypouštěného do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů při deštích. V městských částech vznikl oddílný kanalizační systém ve stávající zástavbě. Uvedením těchto staveb do provozu budou splaškové vody odvedeny na čistírnu odpadních vod v Modřicích a nebudou znečišťovat vodní toky.

Současně s budováním kanalizačního systému vzniklo cca 17 km splaškové kanalizace a 12 km dešťové kanalizace, provedly se nezbytné přeložky dalších inženýrských sítí a dotčené ulice získaly nebo právě získávají nový povrch. Celkem se projekt týkal 40 ulic.

Práce začaly v březnu 2020 a vyšly na 1,169 miliardy korun. Zhotovitelem bylo sdružení společností OHLA, HOCHTIEF a FIRESTA.

Počet nově připojených domácností ke kanalizaci díky projektu:

Bosonohy:                      562

Líšeň:                             109

Obřany:                            82

Tuřany-Dvorska:             114

Brno-jih:                          136

celá tisková zpráva