1987
vyhlášení přírodní památky
10
poříčních jezer
12,5
ha plochy k rekreaci
100
chráněných druhů

Revitalizace Holáseckých jezer

Čistá voda, upravené břehy, nové pěšiny nebo možnost koupání. To vše potěší návštěvníky přírodní památky Holásecká jezera po dokončení plánované revitalizace.

Holásecká jezera jsou domovem desítek druhů chráněných rostlin i živočichů. Kvůli špatnému stavu vody i zanedbanému okolí však jejich počet klesá.

Pomoc celé oblasti představuje revitalizace. Ta podpoří přírodu a potěší návštěvníky. Odbahnění jezer, ochrana před znečištěním a úprava okolí vodních ploch – to vše zajistí obnovení přírodní rovnováhy. Holásecká jezera se promění v atraktivní přírodní lokalitu vhodnou nejen k procházkám, ale i ke koupání.

Kdy budu moci k jezerům vyrazit na první procházku?

Do června 2024 bude probíhat zoologický a botanický průzkum celé lokality.

Samotná revitalizace by měla začít v roce 2025 odbahňováním a úpravou jezer.

Co revitalizací Holáseckých jezer získáme?

Revitalizace pomůže obnovit narušenou přírodní rovnováhu. Velké množství chráněných druhů živočichů i rostlin znovu získá pro svůj život správné podmínky.

Pro návštěvníky vzniknou rekreační prvky, které pobyt v této lokalitě zpříjemní. Půjde o naučnou stezku, vyhlídková mola, lavičky nebo upravené vstupy do vody.

Vyčištěním jezer a jejich okolí od bahna i odpadků se zlepší kvalita vody. A nejen to jedno z jezer bude vhodné i ke koupání.

Na vybraných místech bude možné rybařit.

Kolik bude revitalizace jezer stát?

Náklady spojené s revitalizací jsou předběžně vyčísleny na částku 265 milionů Kč.

Investorem projektu je město Brno, které částečně využije vlastní prostředky a současně bude žádat o evropskou dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Anketa

Garanti projektu

Mgr. Jaroslav Suchý
radní města Brna
Ing. Adéla Lepková
projektová manažerka
10/2022