8 000
tun papíru zachráněno každý rok
7 000
tun plastu ročně recyklováno

Brněnské centrum pro materiálové využívání odpadů

Třídění odpadu Brňané zvládají skvěle. O to, aby bylo jeho využití co nejefektivnější, se postará nová automatická třídicí linka s kapacitou dost velkou nejen pro Brno.

Ekologické zpracování odpadu je pro Brno dlouhodobou prioritou. To, co lidé vyhodí do směsného odpadu, nekončí na skládkách, ale mění se na čistou energii. A vše, co vytřídí a jde recyklovat, je třeba zachránit. Ke splnění tohoto cíle nám pomůže několik věcí – vybudování supermoderně vybaveného sběrného dvora v areálu SAKO, rozvoj sběru bio a gastro odpadu a výstavba automatické třídicí linky.

Nová linka umožní roztřídění recyklovatelného odpadu z barevných kontejnerů. Pozná různé druhy plastů, oddělí je, slisuje do úhledných balíků a „předchystá“ k novému zpracování. Součástí linky bude i separátor železných a neželezných kovů umožňující například sběr plechovek, víček, či konzerv.

Kdy bude nová třídicí linka v provozu?

Nová linka bude uvedena do zkušebního provozu během roku 2023.

Největší výhody nové třídicí linky

Dotřiďovací linka s automatickým provozem zvládne vytřídit mnohem širší spektrum materiálů v takové kvalitě i kvantitě, na niž lidský faktor prostě nemůže dosáhnout.

Plánovaná kapacita je 4,5 t vytříděného odpadu za jedinou hodinu.

Automatická linka rozpozná ve vstupním materiálu PVC, PE, PET (čirý, modrý, zelený a mix), PP, fólie (čiré a barevné) a kovy železné i neželezné.

Realizace projektu Brnu umožní plnit tzv. evropské cíle recyklace. Podle nich již v roce 2025 musí Česká republika recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 % a do dalších deseti let se dostat na 65 %.

Kolik bude třídicí linka stát?

Předpokládaný rozpočet na stavbu automatické třídicí linky je 330 milionů Kč. 25 % ceny pokrývá dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Projekt je také spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Aktuality na speciálním webu

Projekty spojené s odpadovým hospodářstvím v Brně jsou podrobně rozepsány na speciálních webových stránkách. Ty nejaktuálnější informace najdete právě tam.

www.resako.cz

Anketa

Garanti projektu

JUDr. Robert Kerndl
4. náměstek primátorky města Brna
JUDr. Vladimír Rozkydal
projektový manažer
01/2023