8 000
tun papíru zachráněno každý rok
7 000
tun plastu ročně recyklováno

Brněnské centrum pro materiálové využívání odpadů

Třídění odpadu Brňané zvládají skvěle. O to, aby bylo jeho využití co nejefektivnější, se postará nová automatická třídicí linka s kapacitou dost velkou nejen pro Brno.

Ekologické zpracování odpadu je pro Brno dlouhodobou prioritou. To, co lidé vyhodí do směsného odpadu, nekončí na skládkách, ale mění se na čistou energii. A vše, co vytřídí a jde recyklovat, je třeba zachránit. Ke splnění tohoto cíle nám pomůže několik věcí – vybudování supermoderně vybaveného sběrného dvora v areálu SAKO, rozvoj sběru bio a gastro odpadu a výstavba automatické třídicí linky.

Nová linka umožní roztřídění recyklovatelného odpadu z barevných kontejnerů. Pozná různé druhy plastů, oddělí je, slisuje do úhledných balíků a „předchystá“ k novému zpracování. Součástí linky bude i separátor železných a neželezných kovů umožňující například sběr plechovek, víček, či konzerv.

Kdy bude nová třídicí linka v provozu?

Nová linka bude uvedena do zkušebního provozu během roku 2023.

Největší výhody nové třídicí linky

Dotřiďovací linka s automatickým provozem zvládne vytřídit mnohem širší spektrum materiálů v takové kvalitě i kvantitě, na niž lidský faktor prostě nemůže dosáhnout.

Plánovaná kapacita je 4,5 t vytříděného odpadu za jedinou hodinu.

Automatická linka rozpozná ve vstupním materiálu PVC, PE, PET (čirý, modrý, zelený a mix), PP, fólie (čiré a barevné) a kovy železné i neželezné.

Realizace projektu Brnu umožní plnit tzv. evropské cíle recyklace. Podle nich již v roce 2025 musí Česká republika recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 % a do dalších deseti let se dostat na 65 %.

Kolik bude třídicí linka stát?

Předpokládaný rozpočet na stavbu automatické třídicí linky je 330 milionů Kč. 25 % ceny pokrývá dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Projekt je také spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Aktuality na speciálním webu

Projekty spojené s odpadovým hospodářstvím v Brně jsou podrobně rozepsány na speciálních webových stránkách. Ty nejaktuálnější informace najdete právě tam.

www.resako.cz

Anketa

Garanti projektu

JUDr. Robert Kerndl
3. náměstek primátorky města Brna
Ing. Vladimír Jandásek
01/2023