12
nových sportovišť

Co dalšího na návštěvníky pisáreckého parku čeká?

Celý areál bude propojen s nově opraveným koupalištěm Riviéra nebo cyklotrialovou dráhou.

Velkou výhodou je okolí sportovišť. Architekti využijí stávající zeleň, blízkost řeky Svratky i historické objekty.

Součástí projektu je také modernizace dopravního napojení celé lokality na ulici Pisárecká i napojení inženýrských sítí.

Na co se mohou Brňané v Pisárkách těšit?

Dosavadní síť cyklostezek a běžeckých tras doplní další sportoviště určená veřejnosti. Do Pisárek tak budete moci vyrazit na inliny, protáhnout se na workoutovém hřišti, zahrát si malou kopanou, plážový volejbal a další rekreační sporty.

Součástí projektu je i oprava vojenského areálu, který město získalo od Ministerstva obrany. Sportovci si budou moci po rekonstrukci pronajmout také tělocvičnu Anthropos.

Kolik bude nový rekreační areál stát?

Odhadované náklady na stavbu rekreačního areálu jsou cca 600 milionů Kč.

Jedná se o předběžné náklady. Částky budou zpřesňovány s postupující přípravou projektu.

Anketa

Garanti projektu

Bc. Tomáš Aberl
člen RMB
Mgr. Tomáš Fiala
projektový manažer
01/2023