zpět k projektu
21/11/2023
Projekt sportoviště za Anthroposem je nutné přepracovat

Stavební úřad nedávno zrušil povolení na stavbu sportovního komplexu za Anthroposem. Vyhověl tak námitkám některých účastníků řízení. Jiné námitky naopak zamítl. Město plánuje v projektu pokračovat.

Po prověření všech stanovisek odvolacích orgánů vzalo město zpět žádost o společné stavební povolení I. etapy projektu Anthropos. Nyní tak bude nutné projekt přepracovat s důrazem na pozemky, které byly městu Brnu převedeny ze strany Ministerstva obrany České republiky. Rekreačně-sportovní areál jako cíl projektu zůstane. Vzniknou sportoviště pro lezecký sport, in-line bruslení, malý fotbal nebo futsal. Rekonstrukcí projdou objekty střelnice a tělocvičny. Vybuduje se také dopravní napojení.

Město nyní čeká jednání s vybraným zhotovitelem. Je totiž nutné se dohodnout na dalším postupu.