zpět k projektu
30/01/2019
Město chce koupit tělocvičnu se souvisejícími pozemky v Pisárkách

Rada města Brna dnes schválila záměr úplatného nabytí památkově chráněné tělocvičny se souvisejícími pozemky, které navazují na sportovně-rekreační areál stadionu Pisárky Anthropos, a doporučuje zastupitelstvu s ním souhlasit. Nemovitosti budou součástí rozsáhlé revitalizace lokality a budou zahrnuty do Strategického projektu města Brna – Sportovně rekreační areál Pisárky – lokalita Za Anthroposem.

„Rozvoj sportu a sportovišť je jednou z priorit města. Areál, který vzniká za Anthroposem, přispěje k rozšíření naší sportovní nabídky. Koupě nemovitostí, jež se k němu vážou, se nyní musí schválit na únorovém zasedání Zastupitelstva města Brna,“ vysvětlil Jaroslav Suchý, radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy.

Předmětem prodeje je stavba památkově chráněné tělocvičny z konce 19. století se souvisejícími pozemky. Statutární město Brno požádalo vlastníka, tedy Ministerstvo obrany, o přímý prodej tohoto majetku přípisem v září 2016. Ministerstvo obrany ještě téhož roku slíbilo nabídnout nemovitosti městu Brnu k přímému prodeji.

Dne 13. 11. 2018 ministerstvo vyhlásilo výběrové řízení týkající se tohoto prodeje. To již bylo ukončeno a vzešel z něj výherce. Ministerstvo ale městu v souladu s dohodou nabídlo dotčené nemovité věci k přímé koupi ve veřejném zájmu za kupní cenu ve výši 11 mil. Kč s tím, že pokud Zastupitelstvo města Brna na svém únorovém zasedání tuto koupi neschválí, bude majetek prodán výherci zmíněného výběrového řízení. Navrhovaná výše kupní ceny je odvozena z výsledku proběhlého výběrového řízení, vychází tedy z tržní ceny majetku.