3 200
metrů obnovených kolejí
2
nové zastávky

Znovuzprovoznění tramvajové tratě do staré Líšně

Tramvajové spojení s městem měla stará Líšeň už ve 20. letech minulého století. A v následujících letech se do této části Brna tramvaj znovu vrátí.

Stávající linka č. 10 má konečnou na Stránské skále. Po dokončení projektu se však desítka vydá ještě o kus dál. Konečná se přesune na ulici Holzova k Technickému muzeu a cestou přibudou hned dvě nové zastávky – Drčkova a U Proluky. S rozvojem oblasti pak mohou dle potřeby vznikat další zastávky.

Na novou konečnou plynule naváže autobusová doprava pro všechny, kteří potřebují cestovat ještě dál. Do budoucna je plánováno i P+R parkoviště.

Čím obnova tramvajové tratě do Líšně pomůže Brnu?

Tramvajová doprava je rychlá, ohleduplná k životnímu prostředí a komfortní. Cestujícím ze staré Líšně přinese obnova tratě skvělý způsob, jak se snadno dostat do centra města.

Obnovená trasa povede místy, kudy už tramvaj dříve jezdila. Při zprovoznění tratě proto bude možné využít původní drážní těleso. Stavba díky tomu bude rychlejší a levnější.

Součástí projektu je i rekonstrukce další části tratě v délce 1,2 km až po ulici Ostravskou. Provoz tramvají na lince 10 bude tišší a celá trať bude bezbariérová.

Kdy znovu vyjedou tramvaje až do staré Líšně?

Probíhají přípravné práce na projektu včetně jednání s městskou částí Brno Líšeň.


2025 – předpokládané zahájení stavby projektu

Další výhody obnovy tratě do staré Líšně

Mezi Stránskou skálou a Líšní se v budoucnu bude stavět. Už nyní je třeba myslet na to, aby byla pro budoucí obyvatele této části Brna zajištěna dostatečná dopravní obslužnost.

Obnovená tramvajová trať ladí se záměrem budovat v klíčových částech města parkoviště P & R (Park and Ride).

Kolik bude projekt obnovení tramvaje do staré Líšně stát?

Předpokládané náklady na obnovu bývalé tratě jsou ve výši 550 milionů Kč.

Anketa

Garanti projektu

Ing. Petr Kratochvíl
člen RMB
Ing. Karel Kalivoda
projektový manažer
02/2022