150
lůžek dlouhodobé péče
2025
dokončení projektu

Komplex zdravotní a sociální péče na Červeném kopci

Profesionální zdravotní péče a současně příjemné domácké prostředí. Přesně to nabídne svým klientům sociálně-zdravotní bytový komplex, který roste v Brně na Červeném kopci.

Dlouhodobě nemocní a chroničtí pacienti získají v Brně nové zázemí. Ošetřovatelské domy se samostatnými pokoji umožní propojení špičkové zdravotnické péče s dostatkem soukromí. Vznikne tak léčebna dlouhodobě nemocných zcela nového typu.

Svůj domov zde po dobu léčby najdou klienti s celou škálou diagnóz a onemocnění.

Jednolůžkové pokoje se sociálním zařízením navíc bude možné využít variabilně. Mohou sloužit pro hospitalizaci infekčních pacientů, nebo jako lůžka pro následnou a dlouhodobou péči pacientů chronických.

Kdy centrum péče na Červeném kopci přijme první klienty? 

Pro stavbu sociálně-zdravotního komplexu jsou stanoveny tyto termíny:

2022 – zahájení výstavby komplexu na Červeném kopci

2025 – předpokládané datum dokončení stavby, kolaudace a uvedení do provozu

V čem bude nový komplex na Červeném kopci přínosem?

Díky novým ošetřovatelským lůžkům na samostatných pokojích se v Brně navýší kapacita péče o dlouhodobě nemocné pacienty o 150 míst.

Centrum na Červeném kopci poskytne klientům komplexní péči na jednom místě. Pacienty nebude nutné v případě potřeby nikam převážet.

Nový typ zařízení umožní klientům kvalitnější a častější kontakt s rodinou, což napomůže lepšímu zvládání onemocnění.

Jak bude projekt komplexu zdravotní péče financován?

Celkový rozpočet stavby od plánování až po realizaci je 735 milionů Kč.

Financování projektu zajišťuje primárně statutární město Brno.

Podílet by se měl i Sociální a nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Město Brno bude také podávat žádost o dotace, ať už z vhodných programů EU, nebo Ministerstva zdravotnictví ČR.

Anketa

Garanti projektu

JUDr. Robert Kerndl
4. náměstek primátorky města Brna
Mgr. Karel Kosina
projektový manažer
11/2022