3
unikátní podzemní vodojemy
6
metrů vysoká podzemní stavba
2
etapy zpřístupnění

Vodojemy Žlutý kopec – netradiční památka

Až do roku 1913 byly Masarykova čtvrť a přilehlé oblasti zásobovány pitnou vodou ze tří netradičních podzemních vodojemů. Dnes chce Brno tuto ojedinělou památku zpřístupnit veřejnosti.  

Rozlehlý labyrint chodeb vyrostl v Brně na přelomu 19. a 20. století. Tato unikátní technická stavba, která zásobovala vodou významnou část Brna, připomíná velkorysý podzemní chrám. Jeho výška činí až 6 metrů!

Celkem tři vodojemy a jejich bezprostřední okolí se nyní dočkají výrazných úprav. Po jejich dokončení se tato neobvyklá technická a historická památka natrvalo otevře všem milovníkům neobvyklých zážitků.

Novinky a vstupenky: https://vodojemybrno.cz/

Kdy si budu moci Vodojemy Žlutý kopec prohlédnout? 

Zpřístupnění vodojemů bude probíhat ve dvou etapách:

2022 – otevření prvních dvou vodojemů

2024 – otevření posledního vodojemu a dokončení úprav areálu včetně zázemí

Co zpřístupnění vodojemů na Žlutém kopci pro Brno znamená?

Brno získá nový atraktivní turistický cíl – unikátní historickou a technickou památku.

Úprav se dočkají nejen samotné vodojemy, ale i jejich okolí. U památky vznikne zázemí pro návštěvníky. Upraveny budou i plochy zeleně, pod nimiž se vodojemy nacházejí.

Kolik bude zpřístupnění památky na Žlutém kopci stát?

Cena realizace je cca 145 milionů Kč vč. DPH.

Anketa

Garanti projektu

JUDr. Jiří Oliva
člen RMB
Mgr. Pavel Blažík
projektový manažer
10/2022