Nové hlavní nádraží

Vlakové nádraží v blízkosti autobusového, s dostatečným prostorem pro parkování, pěší i cyklisty. Nové hlavní nádraží je nejviditelnějším výsledkem projektu Europoint Brno, tedy modernizace celého brněnského železničního uzlu. Vlakové spojení tím získá větší kapacitu i bezpečnost.

Podobu nového hlavního nádraží navrhlo nizozemské studio Benthem Crouwel Architects ve spolupráci s West 8. Podstatná část výstavby nádraží bude probíhat „na zelené louce“. To usnadní a urychlí realizaci celého projektu.

Nádraží bude mít dostatečnou kapacitu, takže vlaky už nebudou muset čekat, až se jim uvolní nástupiště.

Součástí bude i moderní terminál pro autobusovou dopravu i napojení na linky MHD.

Vyřešeno bude také parkování aut i jízdních kol. U nového nádraží bude k dispozici dostatečná kapacita pro soukromé řidiče i taxikáře.

Nová poloha nádraží umožní přirozený rozvoj plánované čtvrti Trnitá.

Kdy se Brno může těšit na nové nádraží? 

2021 – vybrán vítěz architektonické soutěže o novou podobu nádraží

2022 – zahájení prací na architektonické studii nového nádraží

2035 – předpokládané datum otevření nového hlavního nádraží

Co dalšího zahrnuje projekt Europoint Brno?

Modernizace čeká celý železniční uzel Brno. Tratě povedou jinudy, tak aby na sebe funkčně navazovaly a ve výsledku tudy mohlo projet více vlaků. Rychleji, přesněji a bezpečněji.

Jako první stavba se začalo připravovat nádraží Brno-Židenice, kde by práce měly vypuknout v roce 2025. Cestující se tu dočkají posunutí nástupišť blíž k ulici Bubeníčkově, díky novému podchodu se zkrátí vzdálenost pro přestup z vlaku na tramvaj. Stávající podchod projde opravou a nově povede až do Nové Zbrojovky.

Po modernizaci bude mít železniční síť v Brně dostatečnou kapacitu pro další rozvoj, například zavedení moderních rychlovlaků.

Sníží se náklady na údržbu železniční infrastruktury.

Kolik bude projekt modernizace železničního uzlu stát?

Protože se jedná o projekt s přesahem do celé Evropy, jsou celkové náklady na modernizaci železničního uzlu Brno odhadovány na částku až 40 miliard Kč.

Na přípravách projektu se podílejí tyto subjekty:

Statutární město Brno
Ministerstvo dopravy ČR
Státní fond dopravní infrastruktury
Správa železnic
České dráhy
Jihomoravský kraj

Proč je modernizace železničního uzlu potřeba?

Železniční doprava má v Evropě vysokou prioritu. Brno má vynikající polohu, leží na křížení dvou hlavních koridorů: Baltsko-jadranského a Východního a východostředomořského. Díky modernizaci železničního uzlu se stane přirozeným evropským centrem pro dálkové a mezinárodní vlaky, zvýší se kapacita pro posílení regionálních spojů.

Nové nádraží i zastávky rozmístěné ve městě s perfektním napojením na MHD ke svým cestám maximálně využijí obyvatelé i návštěvníci Brna.

Anketa

Garanti projektu

Ing. Petr Kratochvíl
člen RMB
prof. Ing. arch. Michal Sedláček
projektový manažer
02/2022