zpět k projektu
02/07/2020
Podobu nového nádraží určí mezinárodní soutěž

Návrh projektu na stavbu nového hlavního nádraží vzejde z mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonické soutěže. Brněnští radní souhlasili na posledním zasedání s její přípravou. Ze soutěže by měly vzejít návrhy nového vlakového nádraží včetně zastřešení, podoby nástupišť nebo dispozic vnitřní haly. Soutěž by měla být vyhlášená v srpnu, potrvá rok.

Soutěž si klade za cíl nalézt kvalitní řešení dopravního uzlu. Ten by měl kombinovat komfort pro cestující s atraktivním veřejným prostranstvím. Dodavatel musí vhodně propojit prostor nádraží s infrastrukturou. Součástí návrhu je také nalezení optimální polohy a podoby autobusového nádraží, přestupního terminálu MHD, odstavných parkovišť, stanovišť taxi služby a úschovny kol. Návrh musí zohlednit jak jejich napojení na městskou dopravní síť, tak i jejich vzájemné vazby. Návrh zahrnuje rovněž kompletní řešení přednádražního a zanádražního prostoru.

Společným zadavatelem soutěže je město Brno a státní organizace Správa železnic (dříve SŽDC). Její organizací byla pověřena Kancelář architekta města Brna (KAM). Dvoufázovou soutěž o návrh by měla být vyhlášena začátkem letošního srpna. Funkční a realizovatelný návrh by z ní měl vzejít přibližně za rok. Vítěz obdrží jako odměnu 6 milionů korun, druhý v pořadí 5 milionů a třetí 4 miliony.