zpět k projektu
08/03/2022
Zástupci města zahájí konzultace se zájemci o výstavbu chytré čtvrti Špitálka

Po představení tzv. Bílé knihy hledá Špitálka svého investora. Zástupci města Brna zahájí v dubnu předběžné tržní konzultace se zájemci o výstavbu chytré čtvrti. Konzultace proběhnou ve třech fázích a jejich výsledkem bude příprava zadávacích podmínek pro následující výběrové řízení.

Jednotlivá setkání mají informovat co nejširší okruh možných partnerů o záměrech a požadavcích města na výstavbu chytré čtvrti. Během konzultací proberou zástupci města spolu s potenciálními strategickými partnery celkové nastavení projektu. Účastníci sezení ověří, zda bude projekt revitalizace Špitálky životaschopný na několik desítek let, finančně udržitelný a zda bude splňovat požadavky na moderní a technicky vyspělou výstavbu. Diskuze bude řešit také zachování genia loci lokality včetně chladicí věže a zatraktivnění veřejného prostoru.

První kolo konzultací proběhne 12. dubna. Možní budoucí partneři se na úvodním setkání seznámí s projektem chytré čtvrti z hlediska jeho funkčního a technického provedení a environmentální udržitelnosti. Zástupci města předpokládají, že během diskuze zazní ze strany oslovených subjektů také návrhy alternativních řešení či vylepšení projektu. Během druhé fáze se bude hledat životaschopný koncept financování projektu. Závěrečná třetí fáze pak poslouží k precizování zadávacích podmínek výběrového řízení, které se uskuteční na začátku roku 2023. Během celého procesu budou městu asistovat manažeři staveb Proficheck a advokáti z KroupaHelan.

celá tisková zpráva