2
etapy výstavby
334
bytů do roku 2027
21 698
m2 plochy k bydlení

Bytová výstavba na Kamenném vrchu

Každé větší město v Česku trápí nedostatek bytů. Bohužel ani Brno není výjimkou. Na Kamenném vrchu jich však už brzy začne růst rovných 334!

A to zmiňujeme jen první etapu. Později začne etapa druhá, která možnosti bydlení v této lokalitě ještě více rozšíří.

Aby byla zajištěna co největší dostupnost bydlení, půjde především o byty družstevní. Jeden z domů také nabídne byty výhradně seniorům.

Celý projekt klade velký důraz na využití ekologicky příznivých řešení a co největší propojení se zelení. Vznikne tak pohodlné městské bydlení obklopené přírodou.

Kdy se Kamenný vrch dočká prvních obyvatel?

Projekt Kamenného vrchu má stanoveny tyto termíny:

2021–2023 – příprava projektové dokumentace pro první etapu

2024 – získání stavebního povolení

2025 – zahájení výstavby

2027 – dokončení výstavby a kolaudace

Co bydlení na Kamenném vrchu nabídne?

Kapacita bydlení v Brně se rozšíří o 334 družstevních bytů pro mladé a 19 obecních bytů pro seniory.

Šestipodlažní bytové domy se zelenými střechami budou maximálně ekologicky šetrné. Počítá se u nich se zadržováním a využíváním dešťové vody.

V centru zástavby najdou obyvatelé příjemné odpočinkové zóny a park.

Změní se i dopravní situace v této lokalitě. Pozemky se zahrádkami a rodinnými domy pod ulicí Travní bude možné napojit na komunikace a inženýrské sítě z nově budované zástavby. Na ulici Travní a kolem přírodní rezervace Kamenný vrch tak bude klidnější provoz. Posílena bude i městská hromadná doprava.


Kolik bude bytová výstavba na Kamenném vrchu stát?

Rozpočet pro první etapu výstavby je 1,8 miliardy Kč.

V této částce je zahrnuto i vybudování potřebné dopravní a technické infrastruktury.

Anketa

Garanti projektu

Ing. Karin Podivinská
4. náměstkyně primátorky
Ing. Jan Sponar
projektový manažer
11/2022