zpět k projektu
31/08/2022
Příprava výstavby na Kamenném vrchu pokračuje, město se vyjádřilo k územnímu řízení

Napojení na infrastrukturu, řešení dopravy a parkování i soulad s územním plánem města a dopad stavby na území – to vše zhodnocuje město jako účastník územního řízení u staveb s celoměstským významem. Pro výstavbu družstevních bytů na Kamenném vrchu dnes radní schválili souhlasné stanovisko.

Předložená projektová dokumentace týkající se 1. etapy plánované výstavby řeší umístění bytových domů, včetně dopravní a technické infrastruktury v území vymezeném ulicemi Koniklecová a Petra Křivky na pozemcích v katastrálním území Nový Lískovec. Kamenný vrch je jednou z pěti lokalit, kde město projektuje bytové domy do projektu družstevního bydlení, kdy byty nebude stavět developer pro zisk, ale městské družstvo pro svoje členy za nákladové ceny. Ceny bytů tedy budou nižší než na komerčním trhu a navíc družstevníci budou při vstupu do družstva potřebovat mnohem méně svých našetřených peněz, protože úvěry na výstavbu si bude brát družstvo a nikoliv družstevníci. Jde o osvědčený model, kterým se například ve Vídni za 70 let postavilo cca dvě stě tisíc družstevních bytů a nyní tam není žádný problém s nedostupností bydlení. V Brně nyní probíhá přihlašování zájemců, budoucích družstevníků, do projektu. Lidé se mohou hlásit do 15. září a všechny informace, karty jednotlivých bytů i přihlašovací formulář naleznou na webu bydleni.brno.cz.

V rámci řešené etapy bude celkem vybudováno 293 bytových jednotek dispozic 2+kk, 3+kk a 4+kk, pět komerčních prostor a 471 odstavných a parkovacích stání, z toho 263 v podzemních podlažích bytových domů a 208 na venkovních plochách. Součástí návrhu jsou veřejná prostranství – ulice, park a zahrady, napojené pěšími trasami na centrální park v severozápadní části území (jeho vybudování je řešeno samostatně, nikoli v rámci tohoto projektu). Bytové domy jsou umístěny kolem dvou nově navržených komunikací napojených na stávající komunikaci v ulici Koniklecová. Součástí nových komunikací budou kolmá a podélná parkovací stání a chodníky. 

Objekty jsou navrženy jako jednoduché hmoty s plochou střechou doplněné o předstupující lodžie nebo balkony. Ustoupení horních podlaží umožňuje vytvoření prostorných teras. V podzemních podlažích budou umístěna odstavná a parkovací stání, sklepy a technické místnosti. V prvním nadzemním podlaží jednoho z bytových domů jsou navrženy prostory pro drobnou komerci, zejména prodejny lokálních potravin a ordinace lékařů. Díky tomuto projektu se podaří naplnit cíl u jedné z rozvojových lokalit, které jsme pro bydlení vytyčili a které postupně pro výstavbu připravujeme. K dalším patří například černovické území Na Kaménkách, Západní brána a v neposlední řadě Jižní centrum.

celá tisková zpráva