zpět k projektu
06/10/2022
První cestující pojedou tramvají do kampusu v prosinci

Přímé spojení centra s bohunickým kampusem, provoz MHD bez závislosti na aktuální dopravní situaci, snížení ekologické zátěže a větší komfort pro 40 tisíc cestujících denně. To vše přinese nová tramvajová trať do kampusu. První zkušební jízda se uskutečnila 15. září, první cestující se tudy svezou 10. prosince letošního roku.

Prvotní projekt prodloužení tramvajové trati do Bohunic byl vypracován v roce 2010, tedy ve stejné době, kdy byla dokončena první etapa stavby univerzitního kampusu. O sedm let později město Brno nabylo všechny potřebné pozemky. V březnu 2019 získal Dopravní podnik města Brna, pověřený realizací této investice, dotaci z evropských fondů 1,16 miliardy korun, což dosahuje 85 % z celkových nákladů ve výši 1,4 miliardy. Poklepání základního kamene přišlo na řadu před třemi lety, konkrétně 14. října 2019.

Tramvaj do kampusu je v mnoha ohledech zcela výjimečné dílo a z pohledu městské hromadné dopravy nemá v novodobých dějinách Brna obdoby. Kromě mimořádně vysoké dotace je zajímavé i to, že se za poslední desetiletí jedná o jedinou stavbu tunelu pro tramvajovou dopravu na území České republiky v zastavěném území, tedy v takzvaném intravilánu. Nová trať s nejdelším tramvajovým tunelem v Česku měří 912 metrů, samotný tunel má 602 metry a je vyhloubený až 9 metrů pod zemí.

Nová tramvajová trať se od té původní odpojuje v uzlu Osová, vede pod Mikuláškovým náměstím a ústí v ulici Netroufalky. Na trase byly zřízeny dvě nové zastávky. Západní bránu budou v dohledné době využívat obyvatelé stejnojmenné zástavby s více než tisícovkou nových bytů.ZastávkaNemocnice Bohunice je součástí nového terminálu před Fakultní nemocnicí Brno, kde je konečná stanice. Není tu klasická kolejová smyčka, ale takzvaná úvrať, takže na trasu linky číslo 8 budou nasazovány obousměrné tramvaje včetně nových nízkopodlažních a klimatizovaných vozů Škoda ForCity Smart 45T. U ústí tunelu se nachází také odstavné koleje a provozní budova, která poslouží jako zázemí pro řidiče a předprodej jízdních dokladů.

Stavbu netvoří jen koleje a tunel

Tramvajová trať je nyní v ověřovacím provozu, což je finální fáze celého projektu. Dopravní podnik bude prověřovat, zda trať splňuje všechny provozní, technické i bezpečnostní podmínky, zajišťovat revize či zkoušky a simulovat možné provozní situace, k nimž může dojít.

Stavbu netvoří jen samotné koleje, tunel a konečná, ale stovky dalších stavebních objektů. Jedná se například o chodníky včetně osvětlení, zpevněné plochy u zastávek MHD a místní komunikace včetně dopravního značení, ale i dešťovou kanalizaci a přeložky a přípojky vodovodů. Vše bude stejně jako samotná trať předáno od 10. prosince do takzvaného předčasného užívání. Fakticky tak stavba bude plně funkční, ale bude nutné ještě následně dořešit veškeré administrativní náležitosti.

Nová trať má velký přínos pro Starý Lískovec a Bohunice, kam denně cestují například pedagogové a studenti Masarykovy univerzity a zaměstnanci i pacienti Fakultní nemocnice Brno. Cesta bude rychlejší, protože nebude nutné přestupovat, a navíc tramvaje na vlastní trati neuvíznou v kolonách. Brněnské dopravě ulehčí i to, že regionální autobusové linky budou ukončeny v novém terminálu a nebudou zajíždět do dopravně zatíženého centra města.

Zhotovitelem stavby tramvajové trati do kampusu je společnost Tramvajová trať Kampus – Firesta + Metrostav.