zpět k projektu
24/08/2022
Chodníky, plochy u zastávek či místní komunikace převezeme od zhotovitele tramvajové trati do kampusu město a umožní jejich předčasné užívání

Tramvajovou trať do kampusu netvoří jen samotné koleje a tunel, ale množství dalších stavebních objektů. Téměř stovku z nich bude možné užívat předčasně. Příslušnou dohodu mezi městem, dopravním podnikem a zhotovitelem, společností Tramvajová trať Kampus – Firesta + Metrostav, dnes schválila Rada města Brna.

Město přebere v okolí kampusu a nemocnice do užívání chodníky včetně osvětlení, zpevněné plochy u zastávek městské hromadné dopravy a místní komunikace, například na Netroufalkách nebo u výjezdu z autobusového terminálu, včetně dopravního značení. Komfort občanů, kteří tuto lokalitu využívají, se tak výrazně zlepší. Méně viditelné jsou pak další části předávaného díla – dešťová kanalizace a přeložky a přípojky vodovodů.

Předmětem schválené dohody je souhrn podmínek, právních jednání a opatření vedoucích k zajištění a bezproblémovému průběhu předčasného užívání díla v období od 10. prosince 2022 do 10. prosince 2023.