zpět k projektu
01/12/2021
Začíná výběr firmy, která postaví multifunkční halu u výstaviště. Souběžně se také řeší vypořádání pozemků

Už to začalo. Rada města Brna dnes schválila zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby multifunkční haly u brněnského výstaviště. Současně souhlasila se způsobem majetkového vypořádání potřebných pozemků mezi městskými společnostmi. Pozemky přejdou z Veletrhů Brno na Brněnské komunikace a na Arenu Brno.

Příprava výstavby multifunkční haly u brněnského výstaviště, která pojme až 13 000 návštěvníků a umožní až 30 různých způsobů využití, vstupuje do další důležité fáze. Tou je zadávací řízení na zhotovitele stavby.

Smlouva se zhotovitelem bude pokrývat nejen výstavbu samotné budovy haly, ale také vybudování parkovišť a komunikací nebo inženýrských sítí. Z tohoto důvodu zakázku zadávají společně město Brno a tři městské společnosti, tedy Brněnské komunikace, Arena Brno a Teplárny Brno. Předpokládaná hodnota je v zadávací dokumentaci stanovena v rozmezí 3,7 až 4 miliardy korun bez DPH. Vzhledem k tomu, že se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, lze očekávat, že samotné zadávací řízení může, pokud nenastanou nějaké problémy, trvat přibližně 6 měsíců. Na samotnou stavbu pak bude mít vítězná firma 30 měsíců od předání staveniště.

Zakázka se skládá z několika dílčích staveb, které budou hrazeny a nabývány do vlastnictví přímo městem nebo jednotlivými městskými společnostmi. Předmětem smlouvy není dodávka vnitřního vybavení.

Aby se zpřehlednily vlastnické vztahy v revitalizovaném území a aby bylo možné efektivně řídit výstavbu haly a související infrastruktury, Rada města Brna dnes také projednala a schválila kroky vedoucí ke změně vlastnictví pozemků v místě stavby. Pozemky, na kterých bude stát multifunkční hala, koupí od Veletrhů Brno další městská společnost Arena Brno. Cena bude stanovena znaleckým posudkem. Pozemky pro sousedící parkovací plochy a komunikace budou převedeny z majetku BVV, odkud se takzvaně odštěpí, do vlastnictví Brněnských komunikací.

Rozhodnutí o výstavbě multifunkční haly u brněnského výstaviště padlo 20. února 2019. Za 850 dní, 19. června 2021, získala stavba územní rozhodnutí a stavební povolení. Aktuálně na místě budoucí arény probíhají demoliční práce a je hotová projektová dokumentace pro provedení stavby. Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic se připravuje výstavba Velkého městského okruhu Bauerova a Dopravní podnik města Brna pokračuje v rozšiřování smyčky Lipová a v projektu lanovky ke kampusu. Halu projektuje sdružení firem A PLUS, a. s., a Arch.Design, s. r. o. Objekt má mít 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží a nabídne 50 krytých parkovacích stání. Zastavěná plocha je 16 698 m2, obestavěný prostor 475 000 m3.