zpět k projektu
09/05/2022
Začíná nové koncesní řízení na provozovatele multifunkční haly u brněnského výstaviště

Nové koncesní řízení na provozovatele multifunkční haly u brněnského výstaviště bude jednodušší a kratší. Rada města Brna ho dnes schválila jako jednokolové, zájemci budou mít na podání nabídky 45 dní od jeho zahájení. Dokumentaci ještě musí schválit spoluzadavatel, městská společnost ARENA BRNO, a. s.

Vybranému zájemci bude zadána koncese na plánované období 15 let s možností prodloužení o dalších maximálně 5 roků. Koncesionář bude zadavateli platit fixní pachtovné, které je stanoveno od 5. roku provozu v minimální výši 40 milionů korun bez DPH, a dále částku procentuálně odvozenou od dosažených tržeb a výnosů spojených s provozováním haly. Ta musí tvořit minimálně 40 % z takzvaných upravených výnosů z částky nad 150 milionů korun. Právě výše těchto úhrad nad minimální požadovaný rámec tvoří hodnoticí kritéria veřejné zakázky.

Zatímco předešlé řízení mělo kvalifikační, jednací a nabídkovou fázi, to dnes schválené je navrženo jako jednokolové, kdy dodavatelům zahájením koncesního řízení začne běžet lhůta k podání nabídek, které budou následně posouzeny a hodnoceny. Účastníci budou v rámci nabídek prokazovat splnění podmínek účasti a nabízet parametry, za nichž budou halu provozovat. Je počítáno se lhůtou pro podání nabídek v délce 45 dnů.

Uchazeči musí v rámci koncesního řízení prokázat technickou kvalifikaci. První možností je provozování multifunkční haly s minimálně 6 000 místy, v níž se kdykoliv v posledních 5 letech uskutečnilo za 24 měsíců alespoň 15 sportovních a 15 kulturních nebo vzdělávacích akcí. Alternativně je nově umožněno prokázat se zkušeností s pořádáním alespoň 30 sportovních, kulturních, vzdělávacích či byznys akcí v různých prostorách.

celá tisková zpráva