zpět k projektu
08/07/2024
Vůči červnovému prvoinstančnímu rozhodnutí ÚOHS podala společnost Gardenline rozklad

V červnu letošního roku rozhodoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže opětovně v I. stupni ve věci možných nepřiměřených a diskriminačních požadavků na prokázání kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na výstavbu Janáčkova kulturního centra. Úřad konstatoval, že zadavatelé, tedy město Brno a Brněnské komunikace, nepostupovali v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. V zákonné lhůtě vůči tomuto rozhodnutí podal navrhovatel, tedy společnost Gardenline, rozklad.

Co se bude dít dál?

Zadavatelé se nyní ve lhůtě 7 dní vyjádří k podanému rozkladu. Ve svém vyjádření zdůvodní, proč je prvoinstanční rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a tedy i zadávací řízení v pořádku.

Následně bude v této věci rozhodovat předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to ve lhůtě maximálně 60 dnů od předání spisu.

Zadavatelé očekávají, že by rozhodnutí předsedy antimonopolního úřadu mohlo být známo nejpozději v prvních zářijových týdnech. Pokud by byl rozklad zamítnut, tak by správní řízení bylo ukončeno a zadávací řízení by mohlo pokračovat k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem.

celá tisková zpráva