zpět k projektu
30/05/2018
VMO Žabovřeská: ŘSD vybrala zhotovitelskou firmu, stavba má začít v létě

Na Žabovřeské se má letos v létě začít stavět. Ředitelství silnic a dálnic jako hlavní investor velkého městského okruhu vybralo zhotovitelskou firmu, výběr tento týden projednala a schválila také Rada města Brna jako spoluinvestor tohoto projektu.

První etapa prací zahrnuje úsek od mimoúrovňové křižovatky Kníničská po budoucí vyústění tramvajového tunelu na Žabovřeské. Dojde zde k rozšíření stávající dvoupruhové komunikace na dělený čtyřpruh, úpravu ramp mimoúrovňové křižovatky, opravu stávajícího silničního mostu, výměnu a doplnění protihlukových opatření. Stavět se bude také nová obslužná komunikace a rekonstruovat tramvajová trať.

I. ETAPA PRACÍ:
  • Délka realizace: 20 měsíců
  • Celková cena nejlepší nabídky: 415 822 070,41 Kč bez DPH.
    Na základě smlouvy o spolupráci se o náklady na tuto stavbu dělí Ředitelství silnic a dálnic s městem Brnem, na město připadá částka 104 milionů korun.
    _
  • Druhým hodnoceným kritériem byla délka záruční doby a vítězné sdružení nabídlo 84 měsíců.
  • Po dobu první etapy výstavby bude zachován stávající provoz městského okruhu, projíždět se tedy bude stavbou, aby nedošlo k dopravnímu zablokování celé lokality.

Největší omezení se očekávají při rekonstrukci silničního mostu, kde kromě samotných oprav budou budovány i protihlukové stěny. Ředitelství silnic a dálnic společně s Brnem proto ve smlouvě požadují, aby práce na tomto mostě netrvaly déle než pět měsíců a současně aby se odehrály v jedné stavební sezóně. Klademe tak důraz na to, aby dopravní omezení trvala co nejkratší dobu.

Tramvaj bude v době stavby v dotčeném úseku jezdit po jedné koleji, dojde k posunu zastávky Bráfova cca o 150 metrů směrem do města.

Na 25. 6. se chystá projednání stavby s obyvateli. Čas a místo bude upřesněno.

Předběžné představení objízdných tras se konalo již na konci loňského roku, informace o něm najdete zde.

Podrobnější informace o projektu včetně animace jsou k dispozici na webu http://www.mestsky-okruh-brno.cz/usek-zabovresky