zpět k projektu
24/10/2019
Veletrhy Brno začnou jednat s budoucím zhotovitelem projektové dokumentace na multifunkční halu

Vedení Veletrhů Brno začne – na základě dnešního úkolu od představenstva – jednat se sdružením
A PLUS, a. s., a Arch.Design, s. r. o. Cílem je finalizovat podmínky, za kterých tyto společnosti zhotoví projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení multifunkční haly. Ta má vyrůst v areálu brněnského výstaviště poblíž pavilonu Z.

Výběrová komise, která jednala na konci minulého týdne, navrhla pořadí uchazečů o tuto zakázku a jako nejlepší doporučila nabídku uvedeného sdružení. Představenstvo společnosti Veletrhy Brno dnes vzalo tento návrh na vědomí a pověřilo vedení Veletrhů jednáním s vybraným uchazečem o optimalizaci harmonogramu, což znamená především záměr vést spojené územní a stavební řízení, a celkové ceny.

Hodnotící komise posuzovala tři nabídky. Podle zadávacích podmínek musí být minimální kapacita haly 12 000 diváků. Součástí dispozičního řešení musí být i komerční a administrativní prostory, gastro provoz
a odpovídající hygienické zázemí, adekvátní prostor musí být vyhrazen pro pořadatele a servis budovy. Podle předpokladů by nová multifunkční hala měla získat územní rozhodnutí a stavební povolení na přelomu let 2020 a 2021.

Město Brno halu, která patří mezi jeho nejdůležitější strategické projekty, plánuje důsledně jako multifunkční, tedy pro široké spektrum akcí a aktivit. „Ze sportů se zde bude moci hrát kromě hokeje i házená, tenis, volejbal, basketbal nebo florbal. V hale si diváci budou moci vychutnat třeba i souboje v boxu. Prostor bude splňovat přísná kritéria mezinárodních federací pro všechny tyto sporty,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Kromě sportu počítáme s několika desítkami koncertů a společenských akcí ročně. Pro úspěšný provoz je to nezbytně nutné, a podle informací, které mám od brněnských pořadatelů, je to i zcela reálné.“

Halu bude s velkou pravděpodobností využívat také domácí hokejový tým Kometa Brno. „Jsem šťastný a věřím, že i všichni komeťáci. Udělal se obrovský kus práce za relativně krátkou dobu. To, že se začíná projektovat, je obrovský posun vpřed. Velký dík patří radnici našeho města, paní primátorce Markétě Vaňkové, panu radnímu Petru Kratochvílovi, projektovému manažerovi a generálnímu řediteli Brněnských komunikací Luďkovi Borovému a vedení společnosti Veletrhy Brno za úsilí, které tomuto projektu věnují. Věřím, že Brno bude mít nejmodernější multifunkční arénu v Evropě, která se bude moci směle ucházet o pořadatelství mistrovství světa v ledním hokeji 2024,“ řekl majitel HC Kometa Brno Libor Zábranský.

Počítá se s tím, že při hudebních a dalších podobných akcích by mělo být dosaženo maximální akustické kvality. „Je dlouhodobě problematické, či přímo nemožné přinášet do Brna nejen hudební projekty většího formátu s širokým diváckým potenciálem a požadavkem nad 10 000 účastníků (pokud nebudeme brát v úvahu open-air akce). Stávající prostory, které jsou využívány pro podobné události (např. DRFG Arena či hala Vodova), často nevyhovují nejen kapacitně, ale předpokládají pro pořadatele značné dodatečné náklady spojené s úpravou těchto lokací také po stránce akustické, nehledě na neadekvátní zázemí pro účinkující i diváky. Velký problém je také logistika. Vhodný prostor, řešený architektonicky od počátku jako multifunkční s patřičným důrazem na výše uvedené, Brnu jako městu s velkým potenciálem prostě chybíJistě nebudu mluvit zdaleka jen za sebe, když řeknu, že jsem moc rád, že se projekt haly konečně viditelně posouvá správným směrem,“ uvedl výkonný ředitel mezinárodních festivalů JAZZFESTBRNO a Struny podzimu, promotér a hudebník Vlastimil Trllo.

K BUDOVÁNÍ HALY SE PŘIDÁVAJÍ I DALŠÍ PROJEKTY V OKOLÍ

„Město a další investoři se snaží termínově sladit také další projekty, které jsou plánované v lokalitě kolem budoucí haly. Vznikne také související infrastruktura. Počítá se s úpravou silnice I/42 VMO v ulici Bauerova včetně lávek pro chodce. Tuto část investičně zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic. Snahou je zajistit zejména bezpečnost provozu v lokalitě ať už pro řidiče, cyklisty, či chodce. Momentálně probíhají projekční práce,“ doplnila Markéta Vaňková.

Přípravné práce zajišťují Brněnské komunikace. „Realizujeme hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum, tvoříme koncepci nakládání s dešťovými vodami a další činnosti. Tyto práce budou dokončeny letos v prosinci. Na starosti máme i dopravní skelet související s halou, který se týká infrastruktury v okolí bran číslo 9 a 4. Nyní probíhá soutěž projekčních prací, stavební povolení bychom rádi měli na přelomu let 2020 a 2021,“ popsal ředitel Brněnských komunikací Luděk Borový.

LANOVÁ DRÁHA ZAJISTÍ RYCHLÉ SPOJENÍ MEZI BOHUNICEMI A VÝSTAVIŠTĚM

Zainteresovaný je i Dopravní podnik města Brna, který investičně zajišťuje přípravu realizace smyčky Lipová nebo lanové dráhy do kampusu. DPMB se snaží vyřešit doplnění kolejového propojení ve směru do centra tak, aby kapacitně vyhovovalo. Součástí je zvýšení kapacity zastávky MHD a zajištění bezpečného pohybu pěších. Lanová dráha do kampusu by měla umožnit spojení s Bohunicemi, kde mohou například mimobrněnští obyvatelé při návštěvě akcí v hale a na výstavišti nechat své auto na záchytném parkovišti a velmi rychle se dostat až na Lipovou.

V místě vzniknou také parkovací objekty a plochy a rovněž servisní objekty. Manipulační a parkovací plochy či odpadové hospodářství zajišťují Veletrhy Brno. „Výstavba haly bude novým rozvojovým impulsem pro celý areál výstaviště. Naším společným cílem s vedením města je, aby hala i výstaviště využívaly společnou infrastrukturu. A soustředíme se i na to, aby v samotná výstavba co nejméně narušila komfort, na který jsou zvyklí naši vystavovatelé a návštěvníci,“ upřesnil ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš. Všichni zainteresovaní dělají maximum pro to, aby byla hala dokončená pro mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2024.