zpět k projektu
08/06/2022
Správce stavby multifunkční haly pohlídá průběh i kvalitu prací, stejně jako soulad s projektem a povoleními. Chystá se také navýšení základního kapitálu Areny Brno

Správce stavby během budování multifunkční haly u výstaviště bude vykonávat společnost „INVIN, RUBY, INFRAM a CM“. Rozhodli o tom dnes radní. Současně doporučili zastupitelstvu schválit poskytnutí peněžitého vkladu města do základního kapitálu městské obchodní společnosti ARENA BRNO, a.s.

Společnost „INVIN, RUBY, INFRAM a CM“, která je tvořena firmami INVIN s.r.o., RUBY Project Management s.r.o., INFRAM a.s., Contract management, a.s., uspěla s nabídnutou cenou 82 857 385 korun bez DPH. Vybraný dodavatel se postará o kompletní zajištění inženýrské činnosti a projektového řízení stavby od fáze realizace až do uvedení stavby do provozu a zajištění dozoru nad včasným a kvalitním provedením stavby prováděné zhotovitelem stavby tak, aby byla provedena v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Součástí předmětu veřejné zakázky je také zajištění funkce koordinátora BOZP.

Rada města Brna také dnes doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí peněžitého vkladu statutárního města Brna ve výši 200 milionů korun do základního kapitálu obchodní společnosti ARENA BRNO, a.s.

celá tisková zpráva