zpět k projektu
27/07/2022
Soutěž na výběr zhotovitele Janáčkova kulturního centra může být zahájena

Radní města Brna dnes vzali na vědomí hotovou projektovou dokumentaci k výstavbě koncertního sálu Janáčkova kulturního centra. Stavba sálu naváže na již zrealizovanou 1. etapu podzemních garáží.  Zakázku město Brno zadá spolu se společností Brněnské komunikace, a. s., která bude na základě platné smlouvy o spolupráci zadávací řízení organizovat a na předmětné stavbě rovněž zajišťovat funkci správce stavby.

Výstavba koncertního sálu Janáčkova kulturního centra je klíčová především pro Filharmonii Brno. Do Besedního domu, kde filharmonie v současnosti působí, se totiž při představení vejde pouze 60 hudebníků ze 120členného souboru.

Koncertní sál pro 1200 posluchačů má platné stavební povolení a na jeho financování se kromě města Brna bude podílet Ministerstvo kultury částkou 600 milionů korun, Jihomoravský kraj částkou 100 milionů korun a společnost Brněnské komunikace, a. s., částkou 332 milionů korun. První koncert si posluchači v novém sále budou moci užít v roce 2025.

„Rada města dnes uložila odboru kultury zpracovat model provozních nákladů koncertního sálu, který se po uvedení sálu do provozu stane podkladem pro přípravu rozpočtu města Brna.

celá tisková zpráva