zpět k projektu
08/03/2023
Schválení veřejné podpory na projekt multifunkční haly od Evropské komise lze očekávat za dva měsíce

Brněnští radní dnes udělali poslední zásadní krok pro schválení veřejné podpory výstavby multifunkční haly u výstaviště – rozhodli o odeslání dokumentů Evropské komisi pro finální notifikaci.

Poté, co jsme koncem loňského roku rozhodli, že nebudeme hledat externího provozovatele multifunkční haly a že tímto úkolem pověříme městem vlastněnou společnost Arena Brno, bylo nutné změnit parametry prenotifikačního řízení. Příslušné dokumenty byly odeslány v lednu, po konzultaci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže byly vypořádány další připomínky a dotazy. Účel tohoto předběžného řízení byl tedy úspěšně naplněn.

Posledním důležitým krokem je samotná notifikace. Prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bude Evropské komisi zaslán notifikační formulář a jeho přílohy – analýza finanční mezery, finanční model a posouzení slučitelnosti veřejné podpory s vnitřním trhem EU. V případě, že nebude vyžadováno žádné upřesnění či doplnění, lze rozhodnutí o schválení veřejné podpory na projekt multifunkční haly očekávat v horizontu dvou měsíců.

Multifunkční hala
·         Rozhodnutí o výstavbě multifunkční haly u brněnského výstaviště padlo 20. února 2019. Za 850 dní, 19. června 2021, získala stavba územní rozhodnutí a stavební povolení. Arénu projektovalo sdružení firem A PLUS a Arch.Design.
·         Provozovatel multifunkční haly byl určen 7. prosince 2022.
·         Smlouva se zhotovitelem, jímž je společnost HOCHTIEF CZ, a. s., byla slavnostně podepsána 16. ledna 2023.
·         Multifunkční hala nadregionálního významu, která zajistí špičkové podmínky pro pořádání kulturních, sportovních, veletržních a kongresových akcí na mezinárodní úrovni, má vzniknout u výstaviště poblíž pavilonu Z. Kapacita bude až 13 300 míst a umožní na 30 různých způsobů využití. Objekt má mít dvě podzemní a šest nadzemních podlaží. Zastavěná plocha je 16 698 m2, obestavěný prostor 475 000 m3. Spolu s arénou město vybuduje zhruba 1 300 parkovacích stání.
·         Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách arenabrno.cz

celá tisková zpráva