zpět k projektu
05/03/2021
První odstřely skály pod Wilsonovým lesem začnou v dubnu

Stavba I/42, Brno VMO Žabovřeská I, II. se posunula do další významné etapy. V nadcházejících měsících bude probíhat ražba tunelu, ve kterém budou pod Wilsonovým lesem jezdit tramvaje rychlostí až 60 km/h. Vzhledem k technologii ražby tunelu a složitosti terénu bude nutné skálu rozpojovat za pomocí trhaviny.

„První odstřely jsme původně plánovali už v březnu. Po očištění skalních svahů jsme zjistili, že je možné některá místa rozpojovat i mechanicky za využití těžké techniky, bez nutnosti odstřelování a s tím souvisejícího omezení dopravy. Díky této skutečnosti se nám daří snížit počet odstřelů i dopravních uzavírek. První odstřely skály tedy nakonec zahájíme až v dubnu,“ vysvětlil ředitel Závodu Brno ŘSD ČR David Fiala.

Od 1. dubna navíc již řidiči budou moci využívat provizorní komunikaci na Kamenomlýnský most. „Na její výstavbě nyní intenzivně pracujeme. Nově bude zbudována také křižovatka řízená semafory na protnutí ulic Veslařská a Kamenomlýnský most,“ doplnil Fiala.

Vzhledem k tomu, že se situace na stavbě neustále vyvíjí, přesný počet potřebných odstřelů nelze předem predikovat a bude upřesňován v průběhu prací. „Ačkoliv samotný odstřel trvá jen několik vteřin, před jeho provedením je nutné odklonit dopravu a vyklidit komunikaci i část Wilsonova lesa. Následně ještě musíme vše z hlediska bezpečnosti znovu zkontrolovat. Celý proces tedy zabere zhruba 1 hodinu, po kterou bude nutné vždy odklonit dopravu,“ dodal.

Odstřely budou realizovány vždy v pevně stanovených časech. „Aby trhací práce mohly probíhat dle harmonogramu a časy dopravních omezení se zbytečně neprodlužovaly, chci obyvatele i řidiče požádat o součinnost. Všechny potřebné informace a bezpečnostní pokyny budou od 15. března dostupné na webu kopemezabrno.cz,“ upozornila primátorka města Brna Markéta Vaňková a připomněla význam investice, na které se společně s ŘSD podílí i město: „Ačkoliv průběh prací bohužel dočasně snižuje komfort, výsledkem bude dokončení důležité trasy pro automobilovou i veřejnou dopravu. A díky lepší dopravní průjezdnosti dojde i k celkovému zlepšení životních podmínek včetně úpravy veřejného prostoru v okolí tohoto úseku velkého městského okruhu.“

Dostavba VMO v Žabovřeské ulici v Brně bude trvat zhruba tři roky. Výše investice činí 2 034 998 130 Kč bez DPH. Díky tunelu dojde k rozšíření vozovky na 4 pruhy, vnikne zastřešená galerie a hlavně zanikne úzké hrdlo, kterým denně projede čtyřicet tisíc aut.

Tramvajový tunel s únikovou štolou bude tvořit jedna tunelová trouba. Délka jižní přesypané části je 3 m, délka ražené části je 334 m, délka severní přesypané části je 164 m. Šířka tramvajové trati v tunelu je 7 m, šířka oboustranných nouzových chodníků v tunelu je minimálně 1,43 m. Světlá výška v tunelu nad temenem kolejnice je navržena 6 m. Úniková štola z tunelu kolmo k VMO má délku cca 50 m. Šířka únikové štoly je 2,6 m.