zpět k projektu
21/04/2021
Příprava multifukční haly u výstaviště pokračuje. Na řadě je demolice objektů, které ustoupí stavbě moderní arény a jejího parkoviště

Město udělalo další důležitý krok v přípravě multifukční haly u brněnského výstaviště. Během následujících pěti měsíců dojde k demolici 21 objektů v areálech Veletrhů Brno a Dopravního podniku města Brna. Uvolní se tak místo pro stavbu, která by měla začít již počátkem příštího roku.

„Demolice jsou dalším nutným krokem. Potřebujeme získat prostor pro samotnou halu, ale také pro parkoviště a související dopravní infrastrukturu, protože již počátkem příštího roku plánujeme zahájit výstavbu. Zkušební provoz by mohl začít již koncem roku 2023, kompletně hotovo má být v roce 2024. Aktuálně také běží koncesní řízení na provozovatele haly na prvních 15 let jejího fungování. Očekává se vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro 3 stavby, tedy pro samotnou halu, část okolních ploch a na vodní díla. Počátkem letošního roku společnost Arena Brno, která aktivity spojené s výstavbou haly spolu s Brněnskými komunikacemi zastřešuje, požádala o finanční podporu Jihomoravský kraj a Národní sportovní agenturu,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Vedle stavby samotné haly dál probíhají práce i na souvisejících změnách v okolí – spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic se připravuje výstavba VMO Bauerova, Veletrhy Brno chystají projekty nových bran a vstupů do areálu, stavbu odpadového hospodářství a budovy spedice. Dopravní podnik města Brna pokračuje v rozšiřování smyčky Lipová a v projektu lanovky ke kampusu a rovněž v přípravě stavby odpadového hospodářství,“ doplnil informace člen Rady města Brna Petr Kratochvíl.

Samotné bourání objektů ve vlastnictví Veletrhů Brno, dopravního podniku i města potrvá pět měsíců. Demolice zajistí společnost MORKUS Morava s.r.o. za 8 623 159,43 Kč bez DPH do 5 měsíců ode dne předání staveniště. Dnes ji vybrala Rada města Brna. „O veřejnou zakázku, jejímž jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena, mělo zájem 17 subjektů. Vítěz tendru je oproti předpokládané hodnotě uvedené v zadávací dokumentaci výrazně levnější, kalkulováno totiž bylo 54 milionů,“ zdůraznila brněnská primátorka.

Souběžně také probíhá jednání s managementem obou městských společností, jejichž areály budou demolicí dotčeny, o kompenzacích ze strany města za vyvolané investice. „V případě veletrhů jde o vybudování dvou nových vjezdů či oplocení a o přesunutí spedice. Je nutný také nový provoz centrálního odpadového hospodářství stejně jako u dopravního podniku. Ten bude navíc také potřebovat některé nové zpevněné plochy a komunikace,“ upřesnil člen Rady města Brna Petr Kratochvíl.

Seznam stavebních objektů určených k demolici:

Ve vlastnictví Veletrhů Brno, a. s.:

 • č. 159/8,160 – administrativní objekt „Stromovka“,
 • č. 158 – hygienické zázemí,
 • č. 183,184,186/4 – sklad,
 • č. 168/23,168/26,168/55 – administrativní objekt,
 • č. 24/75,168/23,168/24,168/26 – administrativní objekt,
 • č. 179/3 – sklad,
 • č. 168/29,184 – garáže, bývalé trafo,
 • č. 8/2 – sklad – odpadové hospodářství,
 • č. 8/2 – sklad – odpadové hospodářství,
 • č. 8/2 – administrativní buňka,
 • č. 168/84 – hygienické buňky WC ženy, WC muži,
 • č. 24/75,153/3,153/4,156/4,157 – brána č. 7 – budova a zastřešení,
 • č. 167,168/59 – administrativní budova,
 • č. 24/75,168/19,168/20,168/21,168/22,168/100,168/101 – brána; č. 9 – budova a zastřešení,
 • č. 24/75,166 – brána č. 8 – budova a zastřešení,
 • č. 168/60,168/62 – vrátnice parkoviště kamionu,
 • č. 174/1,179/2,179/4 – budova a zastřešení.

Ve vlastnictví Dopravního podniku města Brna, a. s.:

 • č. 186/19, 186/21 – malý sklad plechový – sklad,
 • č. 190/2, 190/1 – sklad zděný – sklad se zázemím pro zaměstnance.

Ve vlastnictví statutárního města Brna:

 • č. 182/1 COH – garáže,
 • č. 181 – velký sklad.

Multifunkční hala u brněnského výstaviště

Multifunkční hala bude mít kapacitu až 13 300 lidí. Má splňovat přísné mezinárodní normy pro celou řadu sportů – hokej, úpolové sporty, futsal, volejbal, tenis, basketbal, box, malý fotbal, krasobruslení atd. Dále se počítá s využitím pro koncerty, muzikály, výstavy, kongresy, veřejné akce či show na ledě.
Autorem architektonické studie i projektové dokumentace je sdružení firem A PLUS, a. s., a Arch.Design, s. r. o.
S první komplexnější studií multifukční haly v Brně přišel koncem roku 2017 majitel Komety Brno Libor Zábranský, který navrhoval její výstavbu v sousedství fotbalového stadionu za Lužánkami, což se však z důvodu dlouhotrvajících majetkoprávních sporů ukázalo jako nereálné. V dubnu 2018 pak byl tehdejším vedení města prezentován záměr postavit arénu namístě stávajícího velodromu, který se měl přesunout do městské části Brno-jih do okolí ulice Hněvkovského. V únoru 2019 nakonec řídící výbor pro strategické projekty schválil umístění multifunkčního sportovního a kulturního centra v lokalitě Západ na brněnském výstavišti, poblíž pavilonu Z. Tato poloha se ukázala jako nejvhodnější, protože nabízí dostatek prostoru pro parkovací plochy a napojení na městskou hromadnou dopravu.