zpět k projektu
27/04/2021
Odstřely skály na Žabovřeské zahájíme 3. května, zatím bez zásadního omezení dopravy

První odstřely skalního masivu v rámci budování tramvajového tunelu na stavbě I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, II. budou zahájeny v pondělí 3. května v odpoledních hodinách. Díky možnosti odklonění dopravy po nově zbudované provizorní komunikaci, která vede kolem zařízení staveniště u Kamenomlýnského mostu, budou zatím trhací práce realizovány bez nutnosti většího omezení provozu. Provizorní komunikace bude v provozu od 1. 5. v dopoledních hodinách.  

Odstřely skály na Žabovřeské, jejichž realizace, vzhledem k zóně ovlivnění, již bude vyžadovat úplnou uzavírku silnice I/42 předpokládá Ředitelství silnic a dálnic během června. O přesném termínu budou řidiči a obyvatelé dotčené lokality včas informováni.

V čase přípravy odstřelu, jeho realizace a následné bezpečnostní kontroly bude komunikace I/42 v úseku mezi MÚK Hlinky a Kamenomlýnským mostem neprůjezdná a řidiči budou muset místo objet přes Veslařskou. „Samotný proces odstřelu zabere zhruba 1 hodinu. Jednotlivé odstřely nebudou probíhat nahodile, ale v přesně stanovených časových intervalech. V pracovních dnech půjde o rozmezí 11.00–13.00 a 18.30–20.30. O víkendech s ohledem na nižší intenzitu dopravy plánuje ŘSD 3 časové intervaly: dopolední 9.00–11.00, odpolední 13.00–15.00 a podvečerní 17.00–19.00. Ukončení odstřelů by podle předpokladů mělo nastat v prosinci. 

Rozpojování skalního masivu pomocí těžké techniky umožňuje snižovat počet dopravních uzavírek kvůli stavbě tunelu. Podle původního plánu měly být odstřely zahájeny dokonce už začátkem března. A situaci stavařům usnadní také nově vybudovaná provizorní komunikace ke Kamenomlýnskému mostu.

V rámci I. etapy stavby I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, ještě probíhají dokončovací práce, a to osazování veřejného osvětlení na větvích lávky, dokončování chodeckých tras či vegetační výsadby. Během dubna byly vybudovány výjezdy ze stavby a vjezdy na ni přímo z ulice Žabovřeské. Díky tomu se po dokončení prací na I. etapě projektu (podle předpokladů to bude nejpozději v červnu) sníží provoz na ulici Bráfově.

Dostavba VMO v Žabovřeské ulici v Brně bude trvat zhruba tři roky. Výše investice činí 2 034 998 130 Kč bez DPH. Díky tunelu dojde k rozšíření vozovky na 4 pruhy, vnikne zastřešená galerie a hlavně zanikne úzké hrdlo, kterým denně projede čtyřicet tisíc aut.

Tramvajový tunel s únikovou štolou bude tvořit jedna tunelová trouba. Délka jižní přesypané části je 3 m, délka ražené části je 334 m, délka severní přesypané části je 164 m. Šířka tramvajové trati v tunelu je 7 m, šířka oboustranných nouzových chodníků v  tunelu je minimálně 1,43 m. Světlá výška v  tunelu nad temenem kolejnice je navržena 6 m. Úniková štola z tunelu kolmo k VMO má délku cca 50 m. Šířka únikové štoly je 2,6 m.