zpět k projektu
20/06/2024
Nové prvostupňové rozhodnutí ÚOHS: zadavatelé zakázky na zhotovitele Janáčkova kulturního centra nepostupovali v rozporu se zákonem

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže znovu v I. stupni rozhodoval ve věci možných nepřiměřených a diskriminačních požadavků na prokázání kvalifikace uchazečů o veřejnou zakázku na výstavbu Janáčkova kulturního centra. V návaznosti na předešlé rozhodnutí předsedy ÚOHS konstatoval, že zadavatelé, tedy město Brno a Brněnské komunikace, nepostupovali v rozporu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Nejsou tedy důvody pro uložení takzvaného nápravného opatření. Rozhodnutí zatím není pravomocné.

Úřad, který byl vázán předešlým rozhodnutím svého předsedy, posuzoval, nakolik je požadovaná referenční zakázka na stavbu či rekonstrukci stavby občanského vybavení v hodnotě 1 miliardy korun bez DPH na relevantním trhu dodavatelů běžná. Zohlednil především to, že požadavek na tuto referenci je poměrně obecný, protože jsou připuštěny všechny stavby občanského vybavení, a že bylo podáno velké množství žádostí o účast a všichni účastníci zadávacího řízení požadavky na kvalifikace splnili. U dalších podmínek kvalifikace a jejich kombinace dospěl ke stejnému závěru jako v předešlém prvostupňovém rozhodnutí, a sice že zadavatelé postupovali v souladu se zákonem a nešlo o nepřiměřené anebo nezákonné zadávací podmínky.

Aktuální prvostupňové rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je zatím nepravomocné.

celá tisková zpráva