zpět k projektu
10/07/2019
Multifunkční sportovní a kulturní centrum: projektové dokumentace pro komunikace a parkování zpracuje BKOM

Multifunkční hala, která představuje jeden z nejzásadnějších brněnských strategických projektů následujících pěti letech, nabyde konkrétnějších obrysů. Radní dnes schválili dodatek k příkazní smlouvě uzavřené se společností Brněnské komunikace. Na jeho základě se BKOM postará o hydro-geologický a inženýrsko-geologický průzkum i o všechny stupně projektové dokumentace vztahující se ke komunikacím a parkování.

„Příprava multifunkční haly neustále postupuje. Dopravní obslužnost řešíme s Ředitelstvím silnic a dálnic, s nímž budeme uzavírat smlouvu o spolupráci, která přesně určí jednotlivé etapy dopravního řešení a jejich financování oběma stranami. Brněnské komunikace neprodleně zahájí řešení dopravní infrastruktury a souvisejícího parkování kolem připravované multifunkční haly,“ přiblížil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Záměr výstavby multifunkční haly radní schválili již koncem března letošního roku. Vzápětí uzavřelo město s Brněnskými komunikacemi (BKOM) příkazní smlouvu, jejímž předmětem je zajištění investorské a inženýrské činností v rámci přípravy této výstavby. Součástí je například vypracování studie proveditelnosti, dopravní obslužnosti, určení náplně a funkce centra nebo návrh harmonogramu zahrnujícího přípravu i samotnou realizaci stavby.

Dnešním rozhodnutím rady přibyly do příkazní smlouvy tyto činnosti:
• dokumentace k územnímu řízení, dokumentace pro EIA (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí), dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby, které se vztahují ke komunikacím a parkování.
• získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro komunikace a parkování v rámci projektu multifunkční haly;
• zpracování hydro-geologického průzkumu;
• zpracování inženýrsko-geologického průzkumu.

Nová multifunkční hala, ve které se budou odehrávat sportovní zápasy i kulturní akce, bude stát v areálu výstaviště. Snahou je hostit v ní světový šampionát v hokeji v roce 2024. Její předpokládaná cena převyšuje 1 miliardu korun a kapacita bude cca 12 tisíc diváků.