zpět k projektu
29/07/2020
Multifunkční hala: Projektová dokumentace je hotová, stavba je o další krok blíž

Finální verzi projektové dokumentace multifunkční haly ARENA BRNO pro společné územní a stavební řízení odevzdalo sdružení firem A PLUS, a. s., a Arch.Design, s. r. o.  S její podobou se seznámila řídící komise tohoto projektu. Dnes převzala dokumentaci oficiálně také primátorka města Markéta Vaňková. Hala má vzniknout v areálu brněnského výstaviště v nejbližších letech.

Práce pokračují podle harmonogramu. Vzhledem k tomu, že jde o společné územní a stavební řízení, tak se celý proces zrychluje. Podle předpokladů, by přípravné stavební práce mohly začít v průběhu příštího roku.

Už 2. července byla předána dokumentace pro vydání společného povolení na projekt multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu. Na ni teď navazují další inženýrské činnosti. Nyní probíhá zajišťování stanovisek dotčených orgánů, kterých je celkem padesát. Celý proces bude v ideálním případě trvat přibližně 3 měsíce. Poté bude stavební úřad požádán o vydání stavebního povolení.

Současně pokračují přípravy navazujících projektů v lokalitě kolem budoucí haly. Podle harmonogramu je v plném proudu projektování tzv. nulté etapy VMO Bauerova ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic, dále parkovací plochy a dopravní skelet u 4. a 9. brány výstaviště, které zajišťují Brněnské komunikace. Byl dokončen hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum lokality. Dopravní podnik města Brna pokračuje v rozšiřování smyčky Lipová a v projektu lanovky ke kampusu. V návaznosti na halu připravují Veletrhy Brno projekty nových bran a vstupů do areálu a také systém odpadového hospodářství. Rovněž se finišuje s vydáním demoličního výměru pro dané území.

Výstavba multifunkční haly ARENA BRNO patří k největším strategickým projektům města v následujících letech. Bude mít až třicet variant využití, ať už pro sportovní nebo kulturní účely. Snahou je hostit v ní světový šampionát v hokeji v roce 2024. Kapacita prostoru bude až 13 tisíc diváků.