zpět k projektu
30/01/2020
Multifunkční hala na výstavišti už má konkrétní podobu

Řídící výbor projektu se 27. 1. 2020 seznámil s architektonickou studií multifunkční haly. Na studii naváže dokumentace pro územní a stavební řízení. Se stavbou by město chtělo začít v roce 2021.

Sdružení firem A PLUS, a. s., a Arch.Design, s. r. o., odevzdalo definitivní verzi architektonické studie multifunkční haly, která má vzniknout v areálu brněnského výstaviště. Finální verze dokumentu zahrnuje i veškeré připomínky, které v průběhu jeho přípravy vznesli odborníci z městských firem a organizací zapojených do realizace, jako jsou například Veletrhy Brno, Brněnské komunikace nebo Kancelář architekta města Brna.

Dalším krokem, který na studii bezprostředně navazuje, je pořízení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. Příslušnou dokumentaci by projektanti měli odevzdat v říjnu 2020, o územní rozhodnutí a stavební povolení chce město požádat do konce roku 2020. Přípravné stavební práce by tak mohly začít v průběhu roku 2021.

Aktuálně probíhají i další práce v lokalitě kolem budoucí haly. Brněnští zastupitelé se v únoru 2020 budou zabývat doporučením radních, aby schválili smlouvu o spolupráci na stavbě VMO Bauerova mezi městem a Ředitelstvím silnic a dálnic, na jejímž základě se vybuduje podstatná část dopravní infrastruktury sloužící i budoucí hale. Brněnské komunikace zajišťují parkovací plochy, dopravní skelet u 4. a 9. brány areálu, hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum a tvoří koncepci nakládání s dešťovými vodami. Veletrhy Brno v návaznosti na halu připravují projekty nových bran a vstupů do areálu a také systém odpadového hospodářství. Dopravní podnik města Brna pokračuje v rozšiřování smyčky Lipová a v projektu lanovky k bohunickému kampusu.

Výstavba multifunkční haly patří k největším strategickým projektům města v následujících letech. Kromě zápasů Komety se tu budou odehrávat další sportovní nebo kulturní akce, díky umístění v areálu BVV se využije i pro výstavnictví. Snahou je hostit v ní světový šampionát v hokeji v roce 2024. Předpokládaná cena haly převyšuje 1 miliardu korun a kapacita bude cca 12 tisíc diváků.