zpět k projektu
24/06/2021
Multifunkční hala má pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení! Od verdiktu, kde má aréna stát, uplynulo pouhých 850 dní

Jednání řídicího výboru pro strategické projekty: 20. února 2019. Pravomocné společné povolení: 19. června 2021. Od verdiktu, že nová městská multifunkční hala bude stát u západní části brněnského výstaviště, po získání klíčového dokumentu uplynulo pouhých 850 dní.

Výstavba haly znamená připravit celý komplex samostatně povolovaných staveb. Město má pravomocný dokument pro samotný objekt haly. Nedávno také získalo společné povolení na vodní díla a na 1. etapu ploch a komunikací v těsném sousedství haly. Aktuálně připravuje dokumentaci pro 2. etapu, což obnáší vybudování nové páteřní a dalších místních komunikací, chodníků, přístřešků MHD. Celkem vznikne 1300 parkovacích míst.

Na místě, kde má nová multifunkční aréna vzniknout, budou brzy viditelné některé změny, předáním staveniště totiž začala demolice 21 objektů v areálech výstaviště a Dopravního podniku města Brna, které musí uvolnit místo stavbě. Veletrhy Brno začínají v souvislosti s výstavbou haly a nového dopravního řešení v západní části areálu realizovat soubor staveb, konkrétně se jedná o nové oplocení od ulice Bauerova po ulici Hlinky, nové brány 7, 8 a 9 a o vybudování náhrady za likvidované provozy odpadového hospodářství a nového zázemí spedice. Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic se připravuje výstavba VMO Bauerova a DPMB pokračuje v rozšiřování smyčky Lipová a v projektu lanovky ke kampusu.

Průběžně se řeší také financování výstavby haly. „Minulý týden se uskutečnilo společné jednání členů rady města a kraje, kde hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich potvrdil záměr podpořit přípravu a realizaci tohoto nadregionálního projektu částkou ve výši minimálně 200 milionů korun. Memorandum o spolupráci na financování mezi městem a krajem bude ve čtvrtek 24. června 2021 projednávat krajské zastupitelstvo.

Dalším subjektem, který by se měl na financování výstavby haly podílet, je Národní sportovní agentura. Podklady jsou téměř zkompletované, důležitým dokumentem bude právě memorandum. Jakmile bude vypsán vhodný dotační titul, bude možné neprodleně žádost podat. Novému šéfovi agentury zástupci města představili během návštěvy Brna arénu, ale i další plánovanou výstavbu a rozvoj sportovišť, ať u jde o pětadvacetimetrový bazén za Lužánkami, nebo o atletickou halu u kampusu.

Se vznikem dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební řízení (tedy pro pravomocné společné povolení) se také zpřesnily plánované kapacity pro různé využití arény. „Na rekord v návštěvnosti aspirují koncerty, během nichž mohou fanoušci na ploše stát. V takovém případě jich hala pojme až 13 300. Pokud by seděli, hudební zážitek si vychutná 9 700 lidí. Různé mohou být počty příznivců sportu, a to s ohledem na mezinárodní regule. Například u hokeje je to i s kotlem na stání 13 250 osob, na tenis, volejbal, basketbal, futsal či florbal je stanoven strop 12 000 návštěvníků.

Multifunkční halu u brněnského výstaviště projektuje sdružení firem A PLUS, a. s., a Arch.Design, s. r. o. Objekt má mít 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží a nabídne 150 krytých parkovacích stání. Zastavěná plocha je 16 698 m2, obestavěný prostor 475 000 m3. Na realizaci samotné výstavby arény a souvisejících investičních akcí se podílejí městské společnosti Brněnské komunikace, a. s., Veletrhy Brno, a. s., Dopravní podnik města Brna, a. s., Arena Brno, a. s. a Ředitelství silnic a dálnic ČR.